Länkstig

Ted Lindblom

Professor

Företagsekonomiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B508
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Ted Lindblom

Jag är ämnesansvarig professor och sektionsledare på sektionen industriell och finansiell ekonomi & logistik vid företagsekonomiska institutionen inom Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mitt forskningsintresse omfattar investerings- och finansieringsfrågor med tonvikt på bolagsstyrning, kapitalstruktur och investerares portföljval samt prissättnings-, reglerings- och effektivitetsproblem inom branscher som handel, (el)energi, kollektivtrafik, bank och finans. Min nuvarande forskning fokuserar på bankreglering (inkl. penningtvätt), ungdomars överskuldsättning, "supply chain finance" samt företags strategiska beteende på oligopolmarknader.

Forskningsområden

  • Bank och finans
  • Prissättning, effektivitet, marknadsstruktur och reglering
  • Bolagsstyrning, kapitalstruktur och portföljval
  • Supply chain finance
  • Företags stratetiska beteende på oligopolmarknader

Undervisningsområden

  • Industriell och finansiell ekonomi
  • Finansiella institutioner och marknader
  • Företagsvärdering

Utvalda publikationer

Evaluating the performance of Swedish savings banks according to service efficiency
Bergendahl, Göran, Lindblom, Ted
European Journal of Operational Research, 185:Issue 3, s. 1663-1673, 2008

Increasing Goal Congruence in Project Evaluation by Introducing a Strict Market Depreciation Schedule
Lindblom, Ted, Sjögren, Stefan
International Journal of Production Economics, 21, 2009

East or West, Home Is Best: The Birthplace Bias of Individual Investors
Lindblom, Ted, Mavruk, Taylan, Sjögren, Stefan
Journal of Banking & Finance, 92:July 2018, s. 323-339, 2018

Indebtedness in early adulthood - Causes and Remedies
Hauff Carlsson, Jeanette, Gärling, Tommy, Lindblom, Ted

Investeringsbedömning och modern finansiell teori
Lindblom, Ted, Sjögren, Stefan