Länkstig

Göran Wallin

Universitetslektor

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
4266
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Göran Wallin

Jag är växtekofysiolog med intresse för hur boreala och tropiska skogsekosystem fungerar. Min forskning är inriktad på manipulerande fältexperiment för att förstå hur globala förändringar och luftföroreningar påverkar skogarnas ekosystem. Jag forskar också kring kol, vatten och näringsämnenas dynamik i boreala och tropiska bergsregnskogar, specifikt i norra Skandinavien respektive Afrika (Rwanda). Sedan 2003 är jag starkt engagerad i kapacitetsuppbyggnad i Rwanda tillsammans med etablering av olika forskningsprojekt för tropisk skog, tillsammans med olika partners vid Göteborgs universitet (GU), University of Rwanda (UR), Rwanda Forestry Authority (RFA) och andra universitet och organisationer över hela världen.

Jag är PI i Rwanda TREE-projektet (www.RwandaTREE.com) - ett samarbete mellan UGOT, UR och RFA för att studera effekterna av förändrat klimat på tropiska bergsskogsträd (med stöd av Vetenskapsrådet och Formas). Jag samarbetar med Sveriges Skogforsk för att studera potentiell effecter av klimatförändringar på granar som planterats i fyra playser längs en latitudegradient från Uppsala (Sverige) till Bordaux (Frankrike). Jag sköter permanenta övervakningsområden i Nyungwe nationalpark i Rwanda, samt ett antal väderstationer i Rwanda och Europa. Jag är PI i forskningsplattformen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett förändrat klimat (BECC) – ett strategiskt forskningsområde mellan GU och Lunds universitet.

Lärare på flera grundläggande och avancerade kurser, framför allt inom miljövetenskap, t.ex. Baskurs i miljövetenskap (ES1201), Naturresurshushållning (ES1300), Föroreningars spridning och effekter på biologiska system (ES1305), Miljökonsekvensbedömning (ES2419) etc. Jag har också varit med och grundat och lett programmen för miljöutbildning vid GU i många år och internationella utbytesprogram för kandidat-, master- och doktorander.