Länkstig

Malin Hansson

Forskare

Reproduktiv och perinatal hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Malin Hansson

Jag arbetar som forskare i BRAMÅ-projektet (BRa ArbetsMiljö Åt barnmorskor) Varför lämnar barnmorskor sitt arbete? – Nationell prospektiv kohortstudie för att identifiera arbetsmiljöfaktorer som predicerar arbetsbyte" som är finansierat av AFA.

https://www.gu.se/forskning/brama-bra-arbetsmiljo-at-barnmorskor

Jag disputerade 2021 med avhandlingen "A meaningful work in a strained context - exploring midwives' work situation and professional role". Min forskning handlar om barnmorskors organisatoriska och psykosociala arbetssituation och deras professionella roll.