Länkstig

Malin Hansson

Universitetsadjunkt

Reproduktiv och perinatal
hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Malin Hansson

Jag disputerade 2021 med avhandlingen "A meaningful work in a strained context - exploring midwives' work situation and professional role". Min forskning handlar om barnmorskors organisatoriska och psykosociala arbetssituation och deras professionella roll.