Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Malin Hansson

Universitetsadjunkt

Reproduktiv och perinatal
hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Malin Hansson

Jag är doktorand inom Reproduktiv och Perinatal hälsa och har en master inom samma ämne. Jag är legitimerad sjuksköterska, legitimerad barnmorska, sexolog, profylaxinstruktör, diplomerad massör, diplomerad instruktör i medicinsk yoga samt medicinsk gravidyoga.

Forskning

Mitt doktorandprojekt handlar om barnmorskans arbetssituation på förlossningsavdelningar med fokus på en vårdmodell (MiMo) och arbetstillfredsställelse.

Jag har tidigare forskat kring parrelation, sexualitet, föräldraskap och faktorer som leder till separation.

sahlgrenska.gu.se/forskning/podcast

Jag har även varit intervjusamordnare och intervjuare i WAG-projektet (Women and Alcohol in Gothenburg) vid socialmedicinska institutionen på Göteborgs Universitet.

medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/Socialmedicin-och-epidemiologi/forskning/psykisk-halsa--arbetsliv-och-socialt-skyddsnat/riskbruk-missbruk-och-psykisk-halsa/kvinnor-och-alkohol--wag-

 

Forskargrupp

Barnafödande (FiB)

www.childbirthresearch.se/

mimo.care/

Undervisning

Jag undervisar på barnmorskeprogrammet vid Göteborgs Universitet samt föreläser på olika MVC, BVC, förlossningsavdelningar med flera instanser, om sexualitet, föräldraskap, parrelationen efter första barnet samt vilka faktorer som bidrar till separation hos småbarnsföräldrar och vad för skyddsfaktorer det finns i en parrelation.

 

Klinisk verksamhet

Jag har arbetat som förlossningsbarnmorska på Östra sjukhusets normalförlossning, Sahlgrenska Universitetssjukhus sedan 2001 men sedan 2013 har jag varit tjänstledig därifrån för att vara intervjusamordnare och intervjuare i WAG och sedan september 2015 är jag doktorand på Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs Universitet.

 

Nyckelord

Arbetssituation, Barnmorska, MiMo, Förlossningsvård, Arbetstillfredsställelse, Childbirth research, Sexualitet, Föräldraskap, Parrelation, Separationsfaktorer