Länkstig

Pia Andersson

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Pia Andersson

Om Pia Andersson

Bakgrund

Mina akademiska intressen rör kommunikation, konfliktlösning, medling, ledarskap och gruppfacilitering, samt utveckling av olika metoder som stödjer gruppers samverkan. Jag har sedan 2007 arbetat på Göteborgs universitet.

Forskning

Min forskningsinriktning har en interaktiv samhällsfokus. Till stor del har jag i mitt arbete undersökt goda exempel – promising practices– för att hantera olika typer av komplexa utmaningar. Jag disputerade 2018 i arbetsvetenskap med avhandlingen "Making Room for Complexity in Group Collaborations: The Roles of Scaffolding and Facilitation" – en studie om hur scaffolding och gruppfacilitering kan stödja utvecklingen av handlingsstrategier i relation till komplexa samhällsfrågor.

I ett forskningsprojekt som pågick 2017-2019 deltog jag med tre kollegor i ett projekt finansierat av Sahlgrenska Universitetssjukhus i en interaktiv studie och metodutveckling av en faciliterad samtalsform "Perspektivlaboratorier". I ett forskningsprojekt som avslutates 2019, arbetade jag och två kollegor med ett forskningsprojekt med titeln Lokala initiativ för integration genom interkulturellt brobygge: En jämförande analys av förändringsteorier i lokala integrationsprojekt, finansierat av Forte.

Undervisning

Mina undervisningsområden är inom konflikthantering, grupprocesser och ledarskap och gruppfacilitering och handledning. På Arbetsvetarprogrammet är jag kursansvarig i kursen "Grupprocesser och konflikter i arbetslivet". Jag har även kursansvar för kursen "Gruppfaciltering" inom ämnet konfliktlösning. På Rektorsprogrammet arbetar jag med kollegial handledning för rektorer. Inom lärarprogrammet håller jag workshops med dramapedagogiska inslag inom grupprocesser, ledarskap och sociala relationer.