Länkstig

Gunnar Nyman

Professor

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
7282
Postadress
Box 462
405 30 Göteborg

Om Gunnar Nyman

Min forskning finns i området teoretisk fysikalisk kemi. Jag fokuserar på kemiska reaktioner och diffusionsprocesser, särskilt sådana som är av intresse i interstellära rymden i områden där stjärnor bildas.

Jag är kursansvarig för andraårskursen i fysikalisk kemi (KEM040) där jag också har huvuddelen av min undervisning.

Jag är ledamot i VRs expertgrupp för etikfrågor. Jag är även fakultetens representant i SITF, dvs universitetets strategiska IT forum.

Mer information finns på de engelska sidorna.