Länkstig

Isabell Meltzer

Doktorand

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Pilgatan 19
41122 Göteborg
Rumsnummer
A209
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Isabell Meltzer

Ökad kostnadseffektivitet och säkrad kompetensförsörjning genom kommunal samverkan?

Att samarbeta över kommungränserna är i praktiken omfattande och framställs ofta som en enkel lösning på några av de problem som kommunerna står inför: begränsade resurser och svårighet i att rekrytera kompetent personal. Men blir det verkligen så i praktiken? Kommunal samverkan kan idag ske genom avtalssamverkan, gemensam nämnd, kommunalförbund och kommunalt bolag – men oavsett val av samordningsform väcker samarbete över kommungränserna en del intressanta frågor:

• Vilken roll spelar kommunens strategiska ledning? • Hur fungerar styrningen och vilka styrformer tillämpas? • Hur fördelas kostnader, vinster och risker? • Hur redovisas resultat och hur utkrävs ansvar? • Vad innebär olika samarbetsstrukturer för insyn och inflytande?

Detta är bland annat frågor som Isabell Meltzer intresserar sig för i sin avhandling om styrning av interkommunala samarbeten. Hon undrar över hur vi kan förstå styrningen i gränsöverskridande samarbeten och hur det i kan påverka hur vi ser på demokrati, principer för ekonomistyrning och ansvarsutkrävande. Avhandlingen syftar till att ge kunskap om interkommunala samarbeten och därtill kunskap om styrning över gränser men också att belysa på vilket sätt de olika samordningsformerna (avtalssamverkan, gemensam nämnd, kommunalförbund och kommunalt bolag) skiljer sig åt i styrningen av dem.