Länkstig

Karin Barron

Professor emerita

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Karin Barron

Professor emerita i sociologi och professor emerita i socialt arbete.

Forskningsområden Jag disputerade 1997 vid Uppsala universitet på avhandlingen i sociologi ”Disability and Gender. Autonomy as an indication of adulthood”. Jag har sedan början på min vetenskapliga verksamhet anlagt ett genusperspektiv, och min forskning har i huvudsak fokuserat på följande temata:

 • inflytande, genus, senmodernitet
 • professionella synsätt
 • identitetskonstruktioner och ålder/generation
 • sociala innebörder av kroppen
 • maskulinitet och delaktighet
 • etiska frågor och dilemman inom kvalitativ forskning
 • funktionshinder och barndom
 • sociala exkluderings/inkluderingsprocesser
 • begreppsanalyser
 • intersektionalitet

Medlem i forskargruppen NORM (Normalitet, Omsorg, Rättigheter, Makt).

Exempel på pågående uppdrag

 • Conusulting editor Scandinavian Journal of Disability Research
 • Member of advisery board, journal Vulnerable Groups and Inclusion
 • Member of the Editorial Board of "British Journal of Learning Disabilities"
 • Ledamot i Stockholms socialtjänstakademi
 • Ledamot i Kunskapsrådet, Myndigheten för delaktighet

Pågående forskningsprojekt En studie om funktionshindrade barns socialisation, med fokus på social exkludering/social inkludering.

Exempel på avslutade forskningsprojekt

 • Intervjustudie (tillsammans med Mårten Söder och Ingrid Nilsson) om situationen för människor med omfattande funktionsnedsättningar, vad gäller möjligheten att själv påverka sin livssituation
 • Komparativ studie om livskvalitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Japan, Sverige och Finland (samarbete med forskare i dessa tre länder)
 • Genus och Identitet. Ett feministiskt perspektiv på utvecklingsstörda kvinnors livsvillkor
 • Studie om unga funktionshindrade mäns delaktighet och identitet

Undervisning och handledning Jag har erfarenhet av undervisning och handledning på alla nivåer. Jag är för närvarande handledare till två doktorander vid institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet.