Länkstig

Karin Wass

Proprefekt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Karin Wass

Forskningsintressen

Jag är universitetslektor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande. Mina forskningsintressen rör främst organisering och styrning av gymnasieskola och vuxenutbildning. De forskningsprojekt jag medverkat i har på olika sätt följt och studerat omfattande reformer inom utbildningsväsendet där mitt intresse fokuserat den lokala organiseringen. Ett nyligen avslutat forskningsprojekt är Framgångsrika lärmiljöer som handlingsnät, där jag tillsammans med Ingrid Henning Loeb, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, under en femårsperiod följde GY11 med specifikt fokus på det Individuella programmets omvandling till fem Introduktionsprogram. Forskningsprojektet finansierades av Vetenskapsrådet och avrapporterades våren 2015. För närvarande medverkar jag i en studie av lärlingsutbildning inom gymnasieskolans yrkesprogram på uppdrag av Skolverket.

Länk till forskningsmiljö:

ips.gu.se/forskning/forskningsmiljoer/page

 

Undervisningsintressen

Jag undervisar i första hand på personalvetarprogrammet och på yrkeslärarprogrammet, men medverkar även i fristående kurser med koppling till vuxenutbildning, lärande, kompetens och samhällsförändring. Jag arbetar dessutom som studierektor för Yrkeslärarprogrammet, Kandidatprogrammet i Pedagogik samt International Master's Programme in Educational Research.

Nyckelord Organisering, styrningsprocesser, utbildningspolitik, omstrukturering, livslångt lärande