Länkstig

Helena Håkansson

Doktorand

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Helena Håkansson

Helena är sedan januari 2018 doktorand i Arbetsvetenskap.

Bakgrund Helena har en masterexamen i sociologi (2017) och en socionomexamen (2013). Båda tagna vid Göteborgs Universitet. Helena tilldelades fackförbundet Visions socionomstipendium 2017 för sin masteruppsats ”Att trivas, stanna eller lämna. En studie om socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd”.

Forskningsintressen

  • Arbetsmarknad och arbetsliv
  • Välfärd
  • Människobehandlande organisationer
  • Personalomsättning
  • Attraktivt arbete
  • Organisering och styrning

Pågående forskning Helenas pågående avhandlingsprojekt handlar om personalomsättning i välfärdsyrken med fokus på hur styrning och organisering påverkar den upplevda situationen och utfallet längre ner i organisationen.