Länkstig

Helena Håkansson

Doktorand

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Helena Håkansson

Helena är sedan januari 2018 doktorand i Arbetsvetenskap.

Bakgrund Helena har en masterexamen i sociologi (2017) och en socionomexamen (2013). Båda tagna vid Göteborgs Universitet. Helena tilldelades fackförbundet Visions socionomstipendium 2017 för sin masteruppsats ”Att trivas, stanna eller lämna. En studie om socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd”.

Forskningsintressen

  • Arbetsmarknad och arbetsliv
  • Välfärd
  • Människobehandlande organisationer
  • Personalomsättning
  • Attraktivt arbete
  • Organisering och styrning

Pågående forskning Helenas pågående avhandlingsprojekt handlar om styrningen av välfärden och dess personal. Avhandlingen har ett specifikt fokus på personalen inom äldreomsorgssektorn. I avhandlingen undersöks hur personalen upplever styrning genom tillit, delaktighet och kontroll, och huruvida styrningen kan påverkar själva upplevelsen av arbetet samt intentionen att lämna eller stanna kvar på sin arbetsplats.