Länkstig

Inst tillämpad IT, avd för människa-datorinteraktion

Vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Kontaktinformation

Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
Box 100
41296 Göteborg
Leveransadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg


Om Inst tillämpad IT, avd för människa-datorinteraktion

Avdelningens forskning inbegriper ett brett spektrum av forskningsobjekt, perspektiv och metoder. Vi genomför olika typer av designforskning och analytiska studier av empiriska förhållanden. Forskningen har under de senaste åren attraherat finansiering ifrån Vetenskapsrådet, Familjen Kamprads Stiftelse och VINNOVA, såväl som finansiering ifrån näringsliv och andra organisationer.