Länkstig

Olof Torgersson

Universitetslektor

Interaktionsdesign
(IxD)
Besöksadress
Lindholmsplatsen 1, hus Kuggen
41756 Göteborg
Rumsnummer
309
Postadress
Chalmers
41296 Göteborg