Länkstig

Åsa Andersson

Forskare

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Åsa Andersson

Åsa Andersson, filosofie doktor, är anställd som forskare vid institutionen för kost och idrottsvetenskap (IKI) på Göteborgs universitet. Åsa är utbildad fritidsledare och har en masterexamen i sociologi. Tidigare har Åsa arbetat som utredare inom kommunal organisation (kultur och fritid) med inriktning mot fysisk aktivitet och öppen ungdomsverksamhet.

Åsa disputerade 2023 med avhandlingen `Sustainable inclusion without sustainability – Working with equal participation and unforeseen movement in physical education, sports, and research´. Hennes forskningsintressen är hållbara rörelsekulturer, social innovation, kunskap och lärande samt relationen mellan självorganiserad idrott och organiserad idrott. I avhandlingen uppmärksammas lärprocesser som antingen begränsar eller öppnar upp för människors deltagande i olika aktiviteter (ex. inom skolämnet idrott och hälsa, idrotten i stort, samt forskning). Med utgångspunkt däri diskuteras även vilka påverkanseffekter olika aktivitetsformer har på de människor som deltar samt på de verksamheter som aktiviteterna är en del av.

Åsas forskning är ofta praktiknära och har vanligtvis ett kritiskt perspektiv i vilket en ömsesidig dekonstruktion av olika ”sanningar” ingår. Utöver forskning om öppen ungdomsverksamhet och fritidsledarprofessionens utveckling ansvarar hon för forskningsprojektet `Sustainable infrastructure for physical activity´. Projektet handlar om att utveckla mer kunskap om hur olika platser för självorganiserad idrott blir tillgängliga och skapar lust till fysisk aktivitet.

Vidare har Åsa god erfarenhet av Erasmus+ samarbeten. Hon har även ett brett internationellt nätverk vars intresseområden är självorganiserade fritidsaktiviteter samt öppet ungdomsarbete.

Åsa undervisar på Sports coaching programmet, Hälsopromotionsprogrammet, Kost och ledarskapsprogrammet samt Lärarutbildningen (inriktning mot ämneslärare Idrott och hälsa).