Länkstig

Sofia Nilsson

Provutvecklare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 149
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Sofia Nilsson

Provutvecklare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Arbetar inom NAFS (projektet för Nationella prov i Främmande Språk), huvudsakligen med utveckling av nationella prov och bedömningsmaterial i engelska för gymnasieskolan. Provansvarig för det nationella provet i engelska kurs 6. 

Gymnasielärare i engelska och franska med bred erfarenhet av olika funktioner inom gymnasieskolan från lärare till arbetslagsledare till biträdande rektor.

Haft uppdrag för Skolverket i samband med kursplanerevideringen inför GY11.