Länkstig

Anna-Karin Lindqvist

Provutvecklare

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 139
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna-Karin Lindqvist

Bakgrund som lärare i engelska och svenska med drygt 20 års undervisningserfarenhet.  

Sedan 2006 anställd  vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Projektledare för projektet NAFS, Nationella prov i främmande språk, som utvecklar nationella prov- och bedömningsmaterial i engelska och moderna språk för grund- och gymnasieskolan. Speciellt ansvar för kursprovet i Engelska 5 för gymnasieskolan.

Medverkar i kurser och fortbildningssammanhang med föreläsningar och seminarier kring bedömning av språklig kompetens, men också bedömnings- och styrdokumentsfrågor utifrån ett mer allmänt perspektiv.  

Mitt utvecklingsintresse rör bedömning, och i synnerhet prov- och bedömningsmaterial i språk med fokus på validitetsaspekter. Mastersuppsats 2011 kring konsekvenser och implikationer avseende datorbasering/digitalisering av provmaterial. Har medverkat i ett flertal studier och publikationer för Skolverket med anknytning till språk, bedömning, digitalisering och nationella prov.  

Länkar till forskningsmiljöer och projekt: Nationella prov i främmande språk, NAFS Lärande och bedömning i språk, LBS European Association for Language Testing and Assessment, EALTA