Länkstig

Cemil Eren Firtin

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Cemil Eren Firtin

I korthet

 • Universitetslektor i offentlig förvaltning sedan 2023
 • Disputerade i ämnet offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet i september 2022
 • Chefredaktör för Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA)

Forskningsintresse

 • Redovisning, ekonomistyrning och kontroll
 • Professionalism
 • Risk- och krishantering
 • Digitalisering
 • Social hållbarhet

Undervisning

 • Internredovisning
 • Ekonomistyrning
 • Offentlig granskning
 • Digitalisering i offentlig förvaltning
 • Handledning av kandidat- och masteruppsatser

Publikationer (urval)

Fırtın, C.E. (2023). Accountingisation of social care: the multiplicity and embeddedness of calculations and valuations in costing and caring practices. Qualitative Research in Accounting & Management, 20(1), 144-166.

Weichselberger Kastberg, G., Fırtın, C.E., & Bracci, E. (2023). Hybridisation, purification, and re-hybridisation: A study of shifting registers of value. The British Accounting Review, 101201.

Fırtın, C.E. (2022). Accounting, Professions, and Performativity: Exploring the limits of accountingisation in professional organisations. Doktorsavhandling, försvaras den 16 September, 2022, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.

Fırtın, C.E., & Kastberg, G. (2020). Calculating pay in Swedish schools: Accounting, performativity, and misfires. Financial Accountability & Management, 36(4), 420-438.

Fırtın, C.E., & Karlsson, T.S. (2020). (Re)descriptions of medical professional work: exploring accounting as a performative device within an emergency unit health-care context. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 32(2), 159-176.

Demirag, I., Fırtın, C.E., & Tekin-Bilbil, E. (2020). Managing expectations with emotional accountability: making City Hospitals accountable during the COVID-19 pandemic in Turkey. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 32(5), 889-901.