Länkstig

Sanna Eklund

Universitetslektor, biträdande

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Sanna Eklund

Bakgrund

• Doktorand i offentlig förvaltning sedan april 2015 • Pol. Master i offentlig förvaltning, inriktning ledning och styrning Förvaltningshögskolan 2014 • Fil. Kand. statsvetenskap, Internationella samhällsvetarprogrammet, Linnéuniversitetet 2010

Pågående forskning

Jag deltar i ett forskningsprojekt med fokus på skolan och professioner. Syftet med projektet är att bringa kunskap om organisatoriska och styrningsmässiga konsekvenser av reformer inom skolan som har som mål att stärka lärarprofessionen. Inom projektet studerar vi förstelärar- och lektorsreformens mottagande inom skolan på lokal nivå och möjligheten att från externa håll stärka en profession.

Jag är intresserad av hur förutsättningarna för professionstyrning ser ut i förhållande till olika styrningslogiker som är rådande inom skolan. En viktig aspekt är hur managementideal, iform av exempelvis ökat fokus på ledaregenskaper inom offentlig sektor, inverkar på möjligheter till professionalisering av yrkesgrupper. Skolan är även influerad av en tydlig marknads/brukarlogik, vilket ses ytterligare bidra till komplexitet i den kontext som olika former slår ned i.

Undervisning

* Metodtillämpning

* Ekonomistyrning

* Styrsystem, organisation och bedömning för förskollärare

* Handledning av uppsatser