Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Kurs
FKSV00
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-0F000

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som är utbildad förskollärare, som idag undervisar i förskoleklass och vill vidareutbilda dig inom grundläggande läs- och skrivinlärning.

Kursen är en uppdragskurs för Skolverket och kräver huvudmannens godkännande.

Om utbildningen

I kursen får du lära dig mer om olika teorier och undervisningsmetoder som berör läs- och skrivutveckling i relation till elevers skilda förutsättningar för skriftspråkslärande.

Du får kunskap om svenskämnesdidaktiska teorier och metoder för att utveckla elevers språkliga förmågor och möjlighet att diskutera dem i förhållande till styrdokument och olika undervisningssituationer. Det ingår även kartläggning och bedömning av elevers läs- och skrivutveckling som ett moment i kursen. Du kommer också att studera och problematisera betydelsen av digitala verktyg som stöd för elevers språkliga utveckling.

Läs mer och hitta blankett för huvudmannens godkännande på Skolverkets webb.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förskollärarexamen

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops.