Göteborgs universitet
Bild
person som står upp och föreläser
Foto: Mikael Zanqrelle
Länkstig

Vår forskning

Forskningen som bedrivs vid QoG-institutet fokuserar i första hand på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas. Vi studerar också effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, såsom till exempel hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

Vi strävar efter vetenskaplig mångfald och närmar oss därför dessa problem från flera olika teoretiska och metodologiska infallsvinklar.

Vår forskning har från början haft en internationell inriktning. Vi deltar i flera internationella forskningsprojekt och är en aktiv partner i internationella nätverk som sysslar med korruptionsforskning och korruptionsbekämpning.

Filmade föreläsningar

Navigate to video: Vikten av samhällseffektiva institutioner
Video (11:33)
Vikten av samhällseffektiva institutioner
Navigate to video: Vad är demokrati?
Video (11:38)
Vad är demokrati?
Navigate to video: Tillitens betydelse för miljöarbete
Video (11:23)
Tillitens betydelse för miljöarbete