Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är vi ca 30 forskare. QoG-institutet leds av en styrgrupp bestående av 15 seniora forskare och en forskningsledare. Forskningsledaren byts ut vartannat år på ett rullande schema. Vi har också ett administrativt team som består av en programansvarig och programsamordnare, som ansvarar för institutets aktiviteter, samt en principle investigator (PI) och två databasansvariga, som ansvarar för QoG-institutets databaser.

profilfoto Marina Nistotskaya
Foto: Emelie Asplund
Profilfoto Andreas Bågenholm
Foto: Emelie Asplund
Profilfoto Alice Johansson
Foto: Emelie Asplund

Forskningsledare, QoG Data

Sundström, Aksel

Docent
aksel.sundstrom@pol.gu.se

Profilfoto Aksel Sundström
Foto: Emelie Asplund

Databasansvarig, QoG Data

Alvarado, Natalia
natalia.alvarado@gu.se

Profilfoto Natalia Alvarado
Foto: Emelie Asplund

Databasansvarig, QoG Data

Dalli, Cem Mert
cem.mert.dalli@gu.se

Profilfoto Cem Mert Dalli
Foto: Emelie Asplund
Profilfoto Sören Holmberg
Foto: Johan Wingborg
Profilfoto Bo Rothstein
Foto: Johan Wingborg