Göteborgs universitet
Bild
fyra personer vid en laptop
Foto: Mimi Thian
Länkstig

Praktik vid QoG-institutet

QoG-institutet erbjuder praktikplatser till studenter inskrivna vid ett masterprogram. Håll utkik här för aktuella praktikutlysningar!

Praktikutlysningar höstterminen 2024

QoG-institutet erbjuder två olika praktikprogram under höstterminen 2024 - ett generellt och ett datafokuserat (se beskrivning nedan). Aktuella ansökningsdatum postas här.

  • QoG praktik - generell (2 platser) Sista ansökningsdatum: 30 April

  • QoG praktik - datafokus (1 plats) Sista ansökningsdatum: 30 April

QoG-praktik - generell (heltid, 20 veckor)

QoG-institutet erbjuder praktikplatser till studenter inskrivna vid ett masterprogram. Praktiken ger studenten inblick i hur det är att arbeta med forskning på avancerad nivå i en internationell forskningsmiljö.

Under praktiken får studenten möjlighet att arbeta inom olika forskningsprojekt och med olika forskare samt att delta i de olika aktiviteter som anordnas av såväl QoG-institutet som vid statsvetenskapliga institutionen. En praktikplats vid QoG-institutet ger särskilt bra erfarenhet för studenter intresserade av en fortsatt akademisk karriär.

Arbetsuppgifter varierar beroende på de olika projektens behov men ger studenten möjlighet att:

  • ta del av det dagliga arbetet på institutet
  • delta i seminarium och andra evenemang som anordnas på institutet och på statsvetenskapliga institutionen
  • hjälpa till med datainsamling, forskningssammanställningar och litteraturgenomgångar
  • Hjälpa till med viss administration

Vi antar studenter som är inskrivna i ett masterprogram. Vi söker högt motiverade, självdrivna praktikanter som är intresserade av samhällsstyrningens kvalitet som forskningsområde. Kunskap om statistikprogram är meriterande. Arbetsspråket är engelska.

Ansökan

För att ansöka till vårt praktikprogram, skicka in CV, personligt brev och ett exempel på en skrivuppgift från dina studier till alice.johansson@gu.se.

Sista ansökningsdatum: 30 April

Om du har några frågor, kontakta oss via e-post.

Vänligen notera att beslut fattas av programsamordnaren utifrån verksamhetens behov och är slutgiltiga. Eftersom detta är en obetald praktik kan beslut inte överklagas

QoG praktik - datafokus (heltid, 20 veckor)

(only in English)

During Fall semester 2024, the Quality of Government Data section will host an internship designed for students enrolled in a master’s program who would like to have hands-on application of data management in Stata and would like to learn how to use R while dealing with topics related to Quality of Government.

In this internship, the student will have two main roles: first, they will be a direct contributor to our work by performing data wrangling tasks and learning how the QoG data operation works, and second, they will be learning R and how this tool can be helpful to summarize and present data.

The student who joins this internship will be working together with our data team and will also be part of the wider QoG network and the Department of Political Science at the University of Gothenburg. Additionally, the student will have the opportunity to participate in seminars and other events organized at the Department of Political Science. The internship provides relevant experience particularly for students interested in the intersection of data and political science.

The main tasks of the internship are:

  • Participate with data wrangling using Stata
  • Create summary information and short analysis for publication in our social media channels
  • Create reports in R using R Markdown
  • Create Shiny dashboards (if a 20-week internship or previous proficiency in R)

We accept students currently enrolled in a master’s program. We are looking for highly motivated, self-driven interns who are interested in Quality of Government as a research area with some knowledge of Stata. Given that this internship is aimed also at helping students get experience in using R, experience or knowledge of this program is not a requirement but willingness to learn and work with us is. Our working language is English. The internship is unpaid but students will receive academic credits.

Application

To apply for our data internship program, please send your CV and a cover letter to alice.johansson@gu.se.

Sista ansökningsdatum: 30 April

If you have any questions, contact us by email.

Please note that all decisions are made at the discretion of the program coordinator and are final. As this is an unpaid internship, final decisions cannot be appealed.

Praktikporträtt

Ann-Ida Scheiber Gyllenspetz, praktikant vid QoG-institutet hösten 2022

Jag är student vid det nordiska masterprogrammet i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering, som ger dubbla examina vid Göteborgs Universitet och Åbo Akademi, och tillbringar min tredje termin på programmet vid QoG.

Mitt intresse för just offentlig förvaltning har alltid definierats mer av en nyfikenhet på hur organisationen staten kan och bör förvaltas relaterat till begrepp som demokrati, välfärd, implementeringsfrågor och samhällsstyrningens kvalitet, snarare än ett intresse för myndighetsarbete specifikt. Mina intressen och min nyfikenhet på akademiskt arbete och forskningsutbildning gjorde att jag sökte mig till QoG.

Som praktikant vid QoG har jag engagerats i ett nystartat forskningsprojekt om visselblåsning inom politiska partier, i vilket jag inhämtar data, bygger upp en databas och deltar i diskussionen om projektets utveckling. Parallellt skriver jag litteratursammanställningar inom ämnen såsom olika former av korruption, väljarbeteende, politiska system och jag kodar data från media och från offentliga register. Varje vecka har jag möjlighet att delta i de forskningsseminarier som ges vid institutionen, under vilka ny forskning från olika universitet presenteras och diskuteras.

Vid QoG uppskattas och tillvaratas mitt arbete och mina idéer. Jag inkluderas i de projekt jag ingår och erbjuds självständighet i mitt arbete. Som praktikant värdesätter jag institutets och dess medarbetares generositet och den allmänt goda arbetsmiljön.

Att som forskningsintresserad student praktisera i en miljö som kännetecknas av forskning av hög internationell kvalitet är mycket utvecklande och har givit mig just den förståelse för hur det är att arbeta med forskning, som jag hoppades att få när jag sökte mig till QoG. Jag rekommenderar varmt andra studenter med liknande intressen, även med annan är statsvetenskaplig utbildningsbakgrund, att utnyttja sin praktikmöjlighet och att söka sig till forskningsrelaterad verksamhet i allmänhet och till QoG i synnerhet.  

Profilfoto Ann-Ida Scheiber Gyllenspetz

Praktikporträtt

Raymond Samo, praktikant vid QoG-institutet vårterminen år 2022

Jag sökte praktikplats på Quality of Government-institutet eftersom målet är att doktorera efter snart fem års kandidat- och masterutbildning i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. QoG-institutet har varit en utmärkt plats att få testa på hur det är att arbeta med forskning i praktiken. Jag har jag fått insikt i hur arbetslivet kan se ut vid en antagning till doktorandstudier och den forskning som bedrivs här är samtidigt världsledande. Som grädde på moset matchar forskningsområdet mina egna framtida forskningsintressen, vilket har gjort praktikterminen stimulerande och givande.

De olika forskningsingångarna på samhällsstyrningens kvalitet och korruption är spännande att följa och arbeta med vid QoG-institutet. Det gäller såväl forskningsseminarier som specifika forskningsprojekt som äger rum under praktikperioden. Teoretiska kunskaper och metodiska färdigheter som förvärvats från grundutbildningen testas och kommer titt som tätt till användning i forskningsprojekt där deltagande sker och forskningsseminarier som avhandlas.

Som ny på praktikplatsen blir du väl mottagen av huvudhandledaren som hela tiden ser till att du känner dig inkluderad på arbetsplatsen. Du visas runt på den Statsvetenskapliga institutionen och presenteras för de många kollegor som jobbar här samtidigt som du får all information du behöver för att komma i gång och kunna göra ett bra jobb. Du märker snabbt hur alla som jobbar här är välkomnande och ambitiösa på en och samma gång.

Varannan måndag anordnar QoG-institutet frukostmöte där alla kollegor och praktikanter startar upp veckan gemensamt. Frukost äts, socialt umgänge sker och en ny gästforskare hälsas välkommen. I samband med frukosten presenteras saker som händer i veckan och alla delar med sig av aktiviteter som är på gång. Sen är det bara att jobba på med dina forskningsrelaterade arbetsuppgifter på QoG-institutet. Det finns en handfull forskningsprojekt som har behov av antagna praktikanters hjälp. Vilka forskningsprojekt specifikt du deltar i samordnas ihop med huvudhandledaren så du alltid har något att göra. Mängden forskningsprojekt du deltar i anpassas så att arbetsbelastningen blir rimlig, stimulerande och givande. I varje forskningsprojekt får du också instruktioner av den forskare som handleder dig i forskningsprojektet.

Under praktikterminen fick jag personligen träffa flera och bekanta mig med kända forskare som till exempel skrivit delar av min kurslitteratur på kandidat- och masterprogrammet.

Räkna med att foga dig efter de för tidpunkten aktuella forskningsprojekts behov och möjligheter att kunna ge dig olika typer av arbetsuppgifter. Eftersom alla forskningsprojekt i sig är olika och kommer att variera vid det tillfälle du som praktikant kommer in och genomför din praktik så har du att välja bland det forskningsutbud som står till buds.

Är du lite extra ambitiös och kan få ihop det med dina forskningsprojekt så finns det även mängder av forskningsseminarier vid den övriga verksamheten på den Statsvetenskapliga institutionen, utöver QoG-institutet, som du kan och får delta på och lära dig av. Något jag verkligen gillade var hur de uppmuntrade oss praktikanter att gå på dessa för att lära oss så mycket som möjligt av forskningsmiljön och förkovra oss i den forskning som pågår.

Skulle inte det vara nog så anordnas också forskningskonferenser där ny forskning presenteras, diskuteras, kommenteras, kritiseras och applåderas. Här finns även chansen att knyta kontakter och lära känna såväl kollegor som internationellt kända forskare. Under praktikterminen fick jag personligen träffa flera och bekanta mig med kända forskare som till exempel skrivit delar av min kurslitteratur på kandidat- och masterprogrammet.

Det jag tar med mig från QoG-institutet är hur forskningsmiljön har tränat mitt sätt att tänka. Praktikplatsen har gett mig en mängd uppslag till och infallsvinklar på hur den kommande masteruppsatsen kan läggas upp och relevanta forskningsluckor den kan behandla. Även hur forskningsprojekt presenteras, försvaras och kan förbättras har varit nyttiga att lära sig från de forskningsseminarier som följts och alla vetenskapliga artiklar som lästs.

Praktikplatsen har gett mig en mängd uppslag till och infallsvinklar på hur den kommande masteruppsatsen kan läggas upp och relevanta forskningsluckor den kan behandla.

Ytterligare erfarenheter som tas med är hur det konkret är jobba med kompetenta och välmeriterade forskare i flera forskningsprojekt. Att tillsammans som team skapa forskning i praktiken utifrån en projektmedelsbeviljad forskningsansökan och hur arbetet på bästa sätt kan organiseras, ledas och implementeras. Det är nog det kärnan av det jag tar med mig från de snabbt förbiflygande 20 veckorna på QoG-institutet och den Statsvetenskapliga institutionen.

Om du funderar på att göra din praktik på QoG-institutet rekommenderar jag att du är forskningsintresserad, driven, flexibel och har ett öppet sinne för att lära dig nya saker och nya sätt att tänka på. Glädjen kommer automatiskt av kollegorna i den kolligala forskningsmiljön. Passar detta in på dig tycker jag du ska söka praktikplats på QoG-institutet.

Lycka till!

Profilfoto Raymond Samo

Praktikporträtt

Leo Carlsson, praktikant vid QoG-institutet hösten 2019

 

Skälet till att jag ville till QoG från början var att jag var nyfiken på hur det var att arbeta med forskning som arbete, eftersom jag funderat på om jag vill doktorera eller inte, och QoG skulle vara en perfekt match eftersom det också passar mina intressen.

Även om det var nervöst, som det alltid är på en ny arbetsplats (och lite konstigt att arbeta med personer som bara ett halvår tidigare varit ens kursansvariga), så märkte jag snabbt att alla på QoG är väldigt snälla! I början är det lite svårt att ”hitta sin plats”, så då var det skönt att ha andra praktikanter på plats. När de sen gick vidare och jag var ensam praktikant var dock alla andra måna om att bjuda med mig på lunch, komma förbi och småprata. Ju längre jag var där, desto mer kunde folk om ”mina” kompetenser och smet förbi och frågade om saker, så då hade jag alltid saker att göra.

Men det främsta mest användbara jag tog med mig var all den programmering i R jag lärde mig för att samla in data, något jag också använder nu när jag skriver min Masteruppsats.

Under tiden lärde jag mig enorma mängder! Allt från deltagande i de seminarium som anordnades, till de projekt som jag hjälpte till i har gett mig bättre kunskaper i ett brett område. Speciellt kul var det att sätta sig in i saker man misstänkte hade en viss påverkan, men inte kunde så mycket om. Exempelvis hur lokaltidningar i Rumänien såg ut.

Men det främsta mest användbara jag tog med mig var all den programmering i R jag lärde mig för att samla in data, något jag också använder nu när jag skriver min Masteruppsats. Jag kände också att jag hade nytta av mycket jag lärt mig innan, både sakkunskaper men också väldigt mycket bara vanan av att läsa mycket akademisk text. Ju mer man kunde, desto snabbare hängde man med i nya texter och kunde sortera saker rätt.

Om du själv funderar på att göra praktik på QoG så tror det är bra att lyfta fram de saker du faktiskt kan, och vill göra, för det finns ofta projekt som kräver specifik kunskap, oavsett om det är att du kan ett visst språk, eller har erfarenhet av ett visst ämne.

Leo Carlsson, praktikant vid QoG-institutet, hösten 2019
Foto: Emelie Asplund