Göteborgs universitet
Bild
personer i ett klassrum som lyssnar till en presentation
Länkstig

Policydialogdagar

QoG-institutets policydialog-dagar arrangeras varje vår för att överbrygga glappet mellan vetenskap och praktik genom att erbjuda en mötesplats för beslutsfattare, praktiker och akademiker.

Tidigare policydialogdagar

 

2023

"Korruption och kvalitet i välfärdsstaten: Det svenska systemets möjligheter och utmaningar".

2019

”New Challenges to Democracy, Governance, and Peace.” 

I samarbete med V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, GLD-Gothenburg (Program for Governance and Local Development), UCPD (Uppsala Conflict Data Program) and ViEWS (a Political Violence Early-Warning System).

2018 

"New Research = Better Policies. Insights on Democracy, Governance, and Armed Conflict."

I samarbete med V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, GLD-Gothenburg (Program for Governance and Local Development), UCPD (Uppsala Conflict Data Program) and ViEWS (a Political Violence Early-Warning System).

2017 

”From Knowledge to Action: Current Insights on Democracy, Governance and Armed Conflict.”

I samarbete med V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, GLD-Gothenburg (Program for Governance and Local Development) och UCPD (Uppsala Conflict Data Program).