Göteborgs universitet
Länkstig

Bakgrund

Idén till QoG-institutet fick professor Bo Rothstein i början av 2000-talet. Han deltog vid den tiden i forskningsprojekt som handlade om mellanmänsklig tillit och socialt kapital. Resultaten av dessa projekt gjorde honom intresserad av att titta närmare på betydelsen av god samhällsstyrning. Ett stort antal empiriska studier visade nämligen att socialt kapital inte skapas nerifrån utan snarare beror på hur människor uppfattar kvaliteten i offentliga institutioner.

Intresset för betydelsen av samhällsstyrningens kvalitet stärktes ytterligare när en doktorand som forskade om bristen på tillgång till rent vatten i södra Afrika visade att det inte var brist på naturliga vattenkällor eller vattenreningsteknik som var den största orsaken till att hundratals miljoner människor saknade tillgång till rent vatten. Roten till problemet tycktes snarare vara den utbredda korruptionen och den dåliga samhällsstyrningen.

Namnet på institutet valde man att hämta från det engelska begreppet Quality of Government, (QoG) vilket på svenska översätts till samhällsstyrningens kvalitet.

Tillsammans med sin kollega på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, professor Sören Holmberg, började han fundera på varför kvaliteten i de offentliga institutionerna varierade så dramatiskt mellan olika länder och hur man skulle gå till väga för att mäta effekterna av samhällsstyrningens kvalitet. 2004 beslöt de sig för att starta ett institut vars syfte skulle vara att bedriva forskning om betydelsen av pålitliga, opartiska, icke-korrupta, icke-diskriminerande och kompetenta offentliga institutioner.

Namnet på institutet valde man att hämta från det engelska begreppet Quality of Government, (QoG) vilket på svenska översätts till samhällsstyrningens kvalitet.

Bo Rothstein, grundare av QoG-institutet
Bo Rothstein, grundare av QoG-institutet
Foto: Johan Wingborg
Bo Rothstein, grundare av QoG-institutet
Bo Rothstein, grundare av QoG-institutet
Foto: Johan Wingborg