Göteborgs universitet
Bild
people talking and smiling
Länkstig

Om oss

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är vi ca 35 forskare som bedriver världsledande forskning om orsaken till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet. Antalet forskare gör oss till ett av världens största forskningscentra inom vårt forskningsområde. QoG-institutets forskare kommer från flera olika länder och tillsammans representerar vi flera olika samhällsvetenskapliga discipliner.

Vår forskning har från början haft en internationell inriktning. Vi deltar i flera internationella forskningsprojekt och är en aktiv partner i internationella nätverk som sysslar med korruptionsforskning och korruptionsbekämpning.

Institutets huvudsakliga syfte är att bedriva och främja forskning om korruption, men vid sidan av forskningen har informationsspridning och utbildning blivit en allt viktigare del av vår verksamhet under senare år.

Vår ambition är också att den breda allmänheten ska få ta del av vår forskning. Många av våra forskare deltar därför aktivt i samhällsdebatten genom att bland annat skriva debattartiklar, hålla öppna föreläsningar samt medverka vid mässor och andra publika arrangemang.