Göteborgs universitet
Bild
studenter som står och pratar med varandra
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

QoG för studenter

Här har vi samlat information om praktikmöjligheter, QoG-relaterade kurser samt annan information relevant för dig som student.

Masterstudenter vid Göteborgs universitet har möjlighet att läsa två kurser Masterstudenter vid Göteborgs universitet har möjlighet att läsa två olika kurser med stark anknytning till QoG-institutets forskning, "The Quality of Government in a Comparative Perspective" och "The Performance of Democracies"

QoG-institutet erbjuder också praktikmöjligheter till studenter som är inskrivna på ett masterprogram. Under praktiken får studenten arbeta tillsammans med olika forskare inom olika forskningsprojekt och delta i seminarier och andra evenemang som organiseras av institutet. På så vis får studenten en god inblick in det dagliga arbetet inom akademin och i en internationell miljö.

Våra forskare kan också handleda studenter som är intresserade av att skriva sitt examensarbete inom ett ämne relaterat till QoG-institutets forskning.

QoG-institutet har sin egen ”Working Paper serie” där forskare har möjlighet att publicera pågående forskning. Masteruppsatser av särskilt god kvalitet kan också publiceras i denna serie.