Länkstig

Ann-Charlotte Persson: Att mäta resultaten av benledda hörapparater

Vid vissa typer av hörselnedsättning kan vanliga luftledda hörapparater inte användas. Alternativet är då benledda hörapparater. Ann-Charlotte Persson har utvecklat ett sätt att objektivt mäta hörbarheten hos patienter som fått benledda hörapparater. Med denna nya metod kan hörselhjälpmedlet anpassas individuellt så bra som möjligt.

Bild
Ann-Charlotte Persson är audionom på Audionommottagningen Göteborg och doktorerar vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

ANN-CHARLOTTE PERSSON
Disputation: 24 maj 2024 (klicka för mer info)
Doktorsavhandling: Objective and subjective outcomes from Bone Conduction Hearing Devices
Ämnesområde: Oto-rhino-laryngologi
Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper

Konduktiv hörselnedsättning uppstår när något hindrar ljudet från att nå innerörat. Det kan vara problem med trumhinnan eller i hörselgången.

Kombinerad hörselnedsättning innebär att det finns både ett hinder att leda ljud till innerörat (konduktivt) och problem med att innerörat eller hörselnerven inte fungerar korrekt.

– För patienter med konduktiv eller kombinerad hörselnedsättning som inte kan använda vanliga luftledda hörapparater är benledda hörapparater ofta den bästa behandlingen. Dagens utveckling kring benledda hörapparater går alltmer emot aktivt transkutana hörselimplantat och det är viktigt att utvärdera nya metoder, säger Ann-Charlotte Persson, som är audionom på Audionommottagningen Göteborg och doktorerar vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Figur 5, sidan 22 i avhandlingen. Översikt av mätuppställningen (a) för mätningar med hudmikrofonen (b), som placeras på pannan och hålls på plats av ett mjukt band (c). För extra avskärmning placeras en hörselkåpa (d) över hudmikrofonen.

En enhet under huden

Ett aktivt transkutant benlett hörselimplantat består bland annat av en magnet och en vibrator som placeras under huden bakom örat. Själva hörapparaten, som också innehåller en magnet, fästs utanpå huden. Dess mikrofoner fångar upp ljudet som sedan omvandlas till vibrationer som överförs genom benen direkt till innerörat.

Vad handlar din forskning om i korthet?
– Syftet med min avhandling var att utforska patienters hörbarhet och upplevelser av att använda ett aktivt transkutant hörselimplantat, the Bone Conduction Implant (BCI) och att utveckla en ny metod för objektiv verifiering av hörbarhet hos patienter som använder benledda hörapparater.

Bild
Avhandlingens omslagsbild. Öra med benledd hörapparat. Illustration av Ann-Charlotte Persson.

”Effektiv och säker”

Vilka är de viktigaste forskningsfynden och vilken patientnytta kan forskningen ge?
– De övergripande resultaten visade att BCI kan vara en effektiv och säker behandling för patienter med konduktiv eller mild till måttlig kombinerad hörselnedsättning. I intervjuer uppger BCI-användarna att ljudprocessorn är lätt att använda och hantera, säger Ann-Charlotte Persson och fortsätter:

– Den nya metoden, där man tar hjälp av en hudmikrofon, kan användas för att mäta det individuella dynamiska området och den individuella hörbarheten hos patienter som använder benledda hörapparater. Hudmikrofonen kan också användas för att upptäcka och förbättra en mindre bra anpassning.

”Givande utveckla ny metod”

Vad har varit givande och utmanande med ditt doktorandprojekt?
– Det har varit oerhört givande och utmanande att utveckla en metod för att objektivt kunna mäta vilken förstärkning en patient får genom sin benledda hörapparat. Denna metod kommer kliniskt innebära att audionomer kan verifiera att en hörapparatsanpassning är så bra som möjligt för den individuella patienten. Det kan vi inte idag.

Text: Jakob Lundberg