Göteborgs universitet

Journalistpanelen

JMG:s undersökningar av hat och hot mot journalister genomförs inom ramen för Journalistpanelen som är webbpanel med svenska journalister.

Syftet är att belysa hur journalister ser på sig själva, samhället, sin yrkesroll och medieutvecklingen.

Panelen genomförs av SOM-institutet i samverkan med institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).

Vill du vara med?

Vill du vara med och bidra till svensk forskning om journalister och journalistik? Då är du välkommen att göra en intresseanmälan via länken nedan.

Specialundersökning: Hat och hot mot journalister (3) – 2019

En undersökning från JMG visar att knappt 30 procent av de svenska journalisterna har hotats och att cirka 70 procent har fått motta nedsättande kommentarer under de senaste tolv månaderna. Situationen vad gäller hot ser ut ungefär som vid tidigare undersökningar genomförda 2013 och 2016, men de nedsättande kommentarerna har minskat något sedan 2013 som en följd av såväl individuella som redaktionella åtgärder.

Resultat Hat och hot - augusti 2019

Journalistpanelen 9: Hat och hot mot journalister (2) – 2016

Trakasserier är en del av många journalisters vardag. Undersökning visar att ca 30 procent av de svenska journalisterna har hotats och två tredjedelar har fått motta nedsättande kommentarer under de senaste tolv månaderna.

Resultat/nyhetsbrev maj 2016

Journalistpanelen 2: Hat och hot mot journalister (1) – 2013

Studien visar att var tredje har hotats och fyra av fem har fått nedsättande kommentarer under de senaste tolv månaderna.

Resultat/nyhetsbrev maj 2013