Göteborgs universitet
Bild
Davide Girardelli och Ben Clarke efter prisutdelningen i universitetets aula.
Davide Girardelli och Ben Clarke efter prisutdelningen i universitetets aula.
Foto: Peter Larsson
Länkstig

IT-fakultetens pedagogiska pris möjliggjorde nya riktningar för Master in Communication

2022 fick Ben Clarke och Davide Girardelli ta emot IT-fakultetens pedagogiska pris. Här berättar de om vad priset och prispengarna betytt för dem själva och för deras program Master in Communication.

Hej Ben och Davide! Vad hände efter IT-fakultetens pedagogiska pris 2022?

Priset innebar ett bidrag på 100 000 kronor till vår verksamhet, vilket öppnade stora möjligheter för oss både när det gäller professionell utveckling och som ett sätt att stärka det pedagogiska utbudet inom vårt program, förklarar Ben Clarke, universitetslektor.

Som ett resultat av priset kunde jag sommaren 2023 delta i två intensiva workshops om textmining, vilka anordnades av University of Utrecht och European Consortium for Political Research, fortsätter Davide Girardelli, universitetslektor och programansvarig för programmet Master in Communication. Tekniker för textutvinning, som till exempel känslolägesanalys, ämnesmodellering och ordinbäddning, är en del av banbrytande teknologier inom datavetenskap.

Hur fick ni in erfarenheter från workshopparna i er undervisning?

Workshopparna inspirerade till en helt ny kurs i vårt program; Communication Techniques in the Workplace. Inom PR och företagskommunikation erkänns känslolägesanalys alltmer som ett toppmodernt verktyg för att övervaka sociala medier, inte bara för att få konkurrenskraftiga insikter utan också för att analysera breda sociala frågor. Vi kan säga att vi med den här kursen stärker studenternas förmåga att bli trendspottare, säger Davide.

Bild
En av studentrapporterna baserad på sentimentverktyget Awario.
En av studentrapporterna baserad på känslolägesverktyget Awario.
Foto: Stefan Lundin

Med pengarna från det pedagogiska priset kunde vi också erbjuda studenterna en licens till ett känslolägesanalysverktyg som heter Awario. Efter ett par föreläsningar om den underliggande tekniken fick studenterna välja en fiktiv uppdragsgivare och ett relevant socialt ämne och sedan börja analysera tusentals konversationer på sociala medier. Några studenter undersökte till exempel frågor som hållbarhet inom klädsektorn, några tittade på bilsäkerhet ur ett genusperspektiv, andra studenter tog sig an hälsorelaterade ämnen som diabetes, aspartam och cancer. Slutrapporterna blev ganska intressanta och insiktsfulla! avslutar Davide.

Har ni någon uppfattning om värdet av att ha den här typen av pris med tillhörande prispengar?

Det pedagogiska priset gav oss faktiskt extra energi och motiverade oss att förverkliga några idéer som vi har funderat på länge, säger Davide och Ben samstämmigt. Lite extra finansiering kan verkligen göra skillnad i ett läge som här, där du kan använda dem helt fritt så länge de kommer studenterna till nytta. Vi är båda mycket tacksamma för IT-fakultetens uttalade stöd och uppmuntran.

 

Länk till ursprungliga nyheten om priset när det tilldelades 2022: