Bild
Ben Clarke och Davide Girardelli
Ben Clarke och Davide Girardelli är vinnare av IT-fakultetens pedagogiska pris 2022.
Foto: Peter Larsson
Länkstig

Idén med branschpanel gav pedagogiskt pris

Publicerad

Lärarna Ben Clarke och Davide Girardelli är årets mottagare av IT-fakultetens pedagogiska pris. Båda undervisar på programmet Master in Communication och de tilldelas priset för sin uppskattade insats med att skapa en branschpanel.

Branschpanelen för Master in Communication består av lärare, studenter och representanter från branschen där en del av dessa är alumner från programmet. Ett av huvudsyftena med panelen är att knyta industri och akademi tätare till varandra.

Hur kommer det sig att ni startade en branschpanel?

– Innan jag började på Göteborgs universitet arbetade jag på en institution där det fanns en liknande panel, säger Davide Girardelli. De diskussioner som ägde rum i den panelen användes senare som underlag för diskussioner i lärarlaget om utbildningens riktning. Jag gillade verkligen idén med en delvis extern panel – jättebra att få ett finger på pulsen när de gällde de senaste trenderna ute i industrin få en känsla för att kurserna i utbildningen är uppdaterade och relevanta.

När Davide Girardelli började på avdelningen för kommunikation och kognition vid Göteborgs universitet såg han att det fanns en rekommendation i den senaste externa utvärderingen av programmet Master in Communication som handlade om att försöka hitta ett systematiskt sätt att få med potentiella framtida arbetsgivare i utbildningen. Davide pratade med Ben Clarke som var programansvarig och föreslog att de skulle starta en industripanel som ett svar på uppmaningen i utvärderingen.

– Vi drog igång vårt projekt i januari 2021, kartlade hur en branschpanel borde vara sammansatt - och kunde hålla vårt första möte med den nyskapade panelen redan i maj samma år, så vi arbetade rätt snabbt, säger Davide Girardelli.

Vilken respons har ni fått från studenterna?

– Studenterna hade redan tidigare uttryckt ett behov att få fler praktiska inslag i utbildningen och ett större fokus på karriär, relevans för arbetsmarknaden och anställningsbarhet, förklarar Ben Clarke och fortsätter:

– Som en av studenterna utbrast ”Vi blir bra på att analysera kommunikation, men kan vi producera kommunikation?” Känslan vi får från programrepresentanterna i panelen är att studenterna visar ett stort intresse för initiativet, eftersom det också betyder att det finns ett engagemang och intresse från arbetsgivarnas sida.

Ben Clarke lyfter att studenterna verkar särskilt glada över den långa praktik som lärarna nu är i färd med att utforma, med den rådgivande panelen som bollplank.

– Vi fick en hel del viktig feedback från representanterna i panelen när det gäller praktik och vi gör vårt bästa för att få med de synpunkterna i slutdokumentet, säger Ben.

Bild
Davide Girardelli och Ben Clarke tar emot sitt pedagogiska pris under IT-fakultetens Avslutningsceremoni i universitetets aula 9
Davide Girardelli och Ben Clarke fick ta emot sitt pedagogiska pris under IT-fakultetens Avslutningsceremoni i universitetets aula 8 juni 2022.
Foto: Peter Larsson

Vad är syftet med att låta studenterna komma i kontakt med branschen, varför är det viktigt?

– Upplevelsen av utbildningen höjs genom att panelen bidrar till ett ökat inslag av gästföreläsningar och autentiska fallstudier. Det ger också eleverna stöd i att planera nästa steg, livet efter examen, säger Ben Clarke.

– Branschpanelen underlättar för lärarna att knyta samman utbildningen med det levande nätverk av företag och organisationer som finns i Göteborgsområdet. Det har också varit ett stort tryck på internationalisering i Göteborg de senaste åren och då studenterna på programmet är från mer än 25 länder kan de påtagligt bidra till det.

Vilka typer av företag och organisationer har ni siktat på när det gäller branschpanelen?

 – Vi ville hitta den rätta mixen av kommunikationsexperter från en rad olika sektorer, där det även var en blandning av olika roller och erfarenhet, för att återspegla karriärmöjligheterna när studenterna är färdiga med sin utbildning. Vi har både fått med små konsultföretag och stora organisationer, förklarar Davide Girardelli. En annan faktor var balansen mellan alumner och icke-alumner: vi ville ha en dialog med professionella kommunikatörer där en del av dessa har mycket god kännedom om programmet och en en del kommer med ett perspektiv utifrån.

Är den här typen av satsningar något som skulle kunna passa för andra program på universitetet?

– Jag tror att det kan vara en nyttig övning för alla utbildningsprogram, säger Ben Clarke och menar att även i hans egna mer "rena" akademiska forsknings- och undervisningsintresse, har panelen givit honom användbara idéer om hur man kopplar teori till praktik i sina kursuppgifter på kreativa sätt. De praktiska inslagen i kurserna har givit Ben uppslag för att utforska ytterligare möjliga konsekvenser av forskning kring lärande som inte tidigare var uppenbara för honom.

– Vi kallar avsiktligt vår panel för "branschrådgivningspanel"; branschmedlemmarna bidrar med ett perspektiv vi helt enkelt inte har själva, men som är extremt relevant för våra studenter. Det är en konstruktiv dialog och ibland går åsikterna isär, men de diskussionerna kan också vara de som ger mest, säger Ben Clarke.

 

Ett stort tack:

Davide och Ben vill tacka de yrkesverksamma kommunikatörer som generöst har tackat ja till att delta detta initiativ, nämligen Anna Abenius (UN Global Compact Network Sweden), Hanna Blomdahl (Lindholmen Science Park), Ulrica Hammarqvist (Stena Line), Anastasiya Klyushnikova (Volvo), Susan Lorentzen (Gullers Group), Lars Qvart (Skatteverket och Sveriges Kommunikatörer Västra), Verena Schödl (Acumis Minds), och Martina Slättberg (HoloHouse).

Ett stort tack såklart också till Anaïs Bompuis, Alexa Dippold, Vanya Viktoria Eide, Laura Kvist, Priyadharsini Palaniswamy och Wiebke Weiland, som entusiastiskt utgjorde studenternas röst i våra samtal, och till Magnus Bergquist och Alexander Almér, som har varit ett bra bollplank för styrgruppen.

Fakta om branschpanelen:

Länk till branschpanelen

Branschpanelen består av ett utvalt team av yrkesverksamma kommunikatörer, studentrepresentanter och lärare som träffas två gånger per år för att diskutera två-tre ämnen som de anser är strategiska viktiga på lite sikt för utvecklingen av programmet. Några av samtalsämnena handlar om bredare framtidsscenarier som till exempel "vilka roller kommer sannolikt att dyka upp eller försvinna i kommunikationsbranschen under de kommande 3-5 åren?" eller "vilka yrkeskunskaper/tekniker är de mest eftertraktade vid en första anställning efter en examen inom kommunikation?"

Branschpanelen diskuterar även planerade förändringar i programmet. Panelen kan till exempel dela ett tidigt utkast till en ny kurs – som den praktikkurs som nu är på gång – och be om feedback.

Panelen arbetar även med att förbättra specifika kurser som redan ingår i utbudet för att göra dessa mer relevanta ur ett branschperspektiv och även diskutera den optimala balansen mellan teori i vissa delar av masterprogrammet. Mötena brukar avslutas med trevlig samvaro där deltagarna äter tillsammans och där studenterna kan knyta personliga kontakter med de yrkesverksamma kommunikatörerna.