Navigate to video:
Video (1:11)
Bild
Länkstig

Master in Communication

Program
N2CMN
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A87A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Vårt program ger dig möjlighet att växa som en oberoende, kritisk utforskare och erfaren professionell person som kan navigera i de komplicerade delarna av interkulturell, organisatorisk och digital kommunikation.

I programmet finns studenter från hela världen och all undervisning sker på engelska. Därför finns mer utförlig information om utbildningen på våra internationella sidor.

Om utbildningen

Ett program - två specialområden

Insikter och perspektiv från discipliner som medie- och kommunikationsstudier, lingvistik, organisations- och ledningsforskning, informatik, pedagogik och sociologi ger en fördjupad förståelse av kommunikation som ett område för forskning och praktik. Du kan välja en egen utbildningsväg som intresserar dig efter att du fått avancerad kunskap och färdigheter inom två specialområden:

  • Organisationskommunikation
  • Digital kommunikation

Masterprogrammet ges av institutionen för tillämpad informationsteknologi

Studentintervju

Studentintervju med Alexandra Chirkova

Intervju med tidigare student

Alumnintervju med Verena Schödl

Intervju med doktorand och tidigare student John Currie 

"Det är mitt jobb att lära mig mer"

Institution och fakultet

Programmet ges av institutionen för tillämpad informationsteknologi vid IT-fakulteten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

A Bachelor's degree of 180 credits or corresponding. Applicants must prove knowledge of English: English 6/English Course B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

The selection is based on the submitted Statement of Intent. Please follow these instructions for the application to Master in Communication

Statement of Intent shall be uploaded on the University Admissions website no later than February 1 (first admission round) and May 2 (second admission round).

Efter studierna

Studenter får efter avslutade studier en Master of Science-examen i kommunikation.

Du kommer att vara redo för en karriär inom den privata eller offentliga sektorn, ideella organisationer och kommunikationsbyråer inom olika områden, inklusive PR, internationell försäljning och marknadsföring, media och journalistik, ledarskap, HR och utbildning. Du kan också fortsätta med en karriär inom akademin genom doktorandstudier.

Alumner arbetar på platser som Volvo, Ericsson, AstraZeneca, Läkare utan gränser och FN, med bland annat följande jobbtitlar och arbetsbeskrivningar:

  • strateg
  • HR-konsult
  • digital kommunikationskonsult
  • innehållsansvarig sociala medier
  • kommunikationschef
  • kampanjstrateg
  • medierelationer
  • marknadskoordinator

Så är det att plugga

Undervisningen

Vi prioriterar interaktiva former av lärande, med lärare som moderatorer
snarare än som enbart sändare av kunskap. Problembaserat lärande i en interkulturell miljö stärker din förmåga att samarbeta, analysera och lösa komplexa kommunikationsutmaningar.

Övningar i retorik och argumentation, debatt och förhandlingar utvecklar dina praktiska kommunikationsförmågor. Du har också möjlighet att delta vid exempelvis en årlig studentkonferens eller i studentdrivna grupper som Lindholmen Students for Sustainability och utveckla och organisera dina egna evenemangs-idéer.

Utbildningen ges på Campus Lindholmen, där större företag som Ericsson men också mindre och innovativa organisationer är placerade, vilket ger möjligheter till nätverk och att koppla ihop akademi och praktik.

Lokaler

Masterprogrammet ges av institutionen för tillämpad IT som är placerad
mitt i Sveriges ledande teknikcentrum, Lindholmen Science Park i
centrala Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under år två i masterprogrammet finns valbara kurser motsvarande 30 hp där du som student har möjlighet att ansöka om utbytesstudier i Europa eller andra delar av världen. Tidigare studenter från masterprogrammen har fått med sig värdefulla erfarenheter när de har pluggat hos våra partneruniversitet i exempelvis Paris, Japan och Singapore. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter och eftersom utlandsstudierna tillgodoräknas i din examen så adderas ingen studietid till din utbildning.

Läs mer om studier utomlands