Video (03:22)
Vad får du lära dig på utbildningen? Programansvarig berättar
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i fotografi

Program
K1FOT
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G50C
Ansökan stängd

Kort om programmet

I utbildningen får du utveckla fotografiska metoder, praktiker och kunskap om det fotografiska fältet. Efter fullgjorda studier ska du självständigt kunna verka som fotograf.

Om utbildningen

Undervisningen är till stora delar projekt- och problembaserad. Studierna är uppdelade i kurser som löper över en termin där praktik och teori varvas genom olika moment: gruppkritik, föreläsningar, seminarier, kursmoment som handlar om specifika metoder inom till exempel bok- eller utställningsproduktion, studiebesök och gästföreläsare samt individuell handledning. Utbildningen avslutas med ett självständigt projektarbete där en skriftlig del ingår. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Examinationen är både muntlig och skriftlig.

Första året får du grundkunskaper i fotohistoria och fototeori samt i praktiska fotografiska analoga och digitala processer. Vi fokuserar på process, metod och utveckling kopplat till en växande visuell förståelse av bild och kontext. Genom föreläsningar och seminarier utvecklar du dina kunskaper om fotografins historia, samt övar dig i att kritiskt granska vinklar och perspektiv utifrån vilka historieskrivningar och teoribildningar har skrivits. Du tränas i att leta material, läsa och skriva. Genom workshops får du pröva ljussättning i studio, kamerateknik genom ett flertal olika kameramodeller, analogt svartvitt och färgbildflöde samt digitala verktyg. Du arbetar gestaltande inom specifika teman som utgår ifrån frågeställningar i debatten om fotografi som medium.

Andra året lär du dig att på olika sätt kommunicera med fotografiska bilder och presentationsformer som till exempel publikationer och utställningar. Du övar på att kommunicera till en publik och gestalta ett arbete inom en given tidsram och för ett specifikt ändamål. Inom teorin fördjupar du dina kunskaper och förmåga att analysera texter samt övar dig inför kommande essäskrivning.

Tredje året arbetar du med ditt examensarbete: en essä och ett större självständigt gestaltande arbete. Parallellt har du en kurs i arbetslivsorientering som förbereder dig inför arbetslivet.

Valbara kurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna och mellan årskurserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt kandidatprogram i fotografi.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Efter fullgjorda studier ska du självständigt kunna verka som fotograf och har möjlighet att söka till en utbildning på avancerad nivå inom området fotografi, fri konst eller inom annat relaterande ämnesområde. På HDK-Valand finns ett konstnärligt masterprogram i fotografi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen ges vid HDK-Valand som även bedriver utbildning och forskning inom design, film, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi arbetar i en dynamisk tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Vasagatan 50 i Göteborg, där programmet ges, finns 15 verkstäder för olika material och med teknik och utrustning för bland annat film, ljud och foto. 

Läs mer om lokaler