Navigate to video: Vad får du lära dig på utbildningen? Programansvarig berättar
Video (03:22)
Vad får du lära dig på utbildningen? Programansvarig berättar
Bild
Länkstig

Konstnärligt kandidatprogram i fotografi

Program
K1FOT
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-7G50C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Vill du fördjupa din förmåga att uttrycka dig med fotografi? På det konstnärliga kandidatprogrammet i fotografi utvecklar du ditt sätt att kommunicera med fotografi genom att utforska mediet i praktik och teori. Vi förhåller oss till fotografi som ett brett och inkluderande medium, som innefattar uttryck som rörliga bilder, text, installation, montage och performance. Under utbildningen uppmuntras du att experimentera med olika tekniker, metoder och uttrycksmöjligheter samt undersöka hur din visuella gestaltning påverkar och når en publik.

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga yrken, jobba som uppdragsfotograf, pedagog, bildredaktör, bildbehandlare, curator eller inom andra områden där expertkunskap om fotografi är värdefull. Under utbildningen kommer du att arbeta med fotoprojekt som du presenterar och diskuterar i olika undervisningssammanhang tillsammans med dina medstudenter. Utbildningen bygger på att du som student aktivt delar med dig av och reflekterar över din praktik tillsammans med lärare och medstudenter. 

HDK-Valand är en tvärkonstnärlig miljö där du kommer att möta olika konstformer och inspireras av dem. Det är också den enda institutionen i Norden som bedriver konstnärlig forskning inom fotografi.

Som student på fotografiutbildningen kommer du att ha tillgång till fotografisk utrustning samt olika studios och projektrum. Du kommer att arbeta självständigt i mörkrum för svartvitt och färgfotografi, samt i digitala verkstäder för skanning, retuschering och utskrifter i storformat. HDK-Valand erbjuder också verkstäder för bokbinderi, 3D-scanning och 3D-utskrift, samt trä- och metallverkstäder. På HDK-Valand finns en stark tradition av fotoböcker och vi fortsätter att utforska nya sätt att publicera och förmedla fotografi.

År 1

Under det första året introduceras du till olika sätt att arbeta fotografiskt genom praktiska övningar och avgränsade uppgifter kopplade till verkstäder, tekniker och metoder. Du prövar ljussättning i studio, kamerateknik med ett flertal olika kameramodeller, analoga färg- och svartvitlabben, färgbildsframkallning samt skanning, bildbehandling och utskrift. Du experimenterar med olika metoder, övar på att söka material, läsa, skriva och presentera dina arbeten. Vi bygger upp ett förhållningssätt som utgår ifrån estetiska och etiska perspektiv i relation till fotografi. Tematiskt närmar vi oss bland annat arkivet, porträttet samt fotografi och samhälle och du börjar formulera utgångspunkter som ligger till grund för din fotografiska praktik.

År 2

Under det andra året på programmet kommer du att fortsätta utveckla dina fotografiska projekt samtidigt som du fördjupar din kunskap om olika sätt att presentera ditt arbete, till exempel genom utställningar, böcker eller andra metoder för att förmedla dina fotografier. I ditt praktiska och teoretiska arbete förväntas du experimentera med olika metoder, tekniker och presentationssätt för dina konstnärliga projekt. Du kommer också att utmanas att mer självständigt relatera din fotografiska praktik till specifika sammanhang och teman. Genom samtal med medstudenter, lärare och andra betraktare får du en fördjupad förståelse för hur ditt eget och andras fotografiska arbete möter och påverkar en publik. Andra året handlar om att utveckla en egen praktik genom att pröva olika sätt att arbeta och uttrycka dig fotografiskt.

År 3

Utbildningens sista år fokuserar du på att fördjupa din praktik inför ditt examensarbete och du förbereds att kunna verka självständigt efter din utbildning. Du jobbar med ett självinitierat gestaltande arbete som följs av regelbunden handledning och feedback med lärare och medstudenter. Parallellt med din praktik skriver du en essä som ramar in ditt fotografiska område. Du övar dig i att möta en publik genom utställningar, publika samtal och portfoliovisningar med professionella utövare inom det fotografiska fältet. Tredje året ger dig en bra grund för att verka självständigt i arbetslivet och för att studera vidare på avancerad nivå.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt kandidatprogram i fotografi.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Efter studierna

Efter fullgjorda studier ska du självständigt kunna verka som fotograf och har möjlighet att söka till en utbildning på avancerad nivå inom området fotografi, fri konst eller inom annat relaterande ämnesområde. På HDK-Valand finns ett konstnärligt masterprogram i fotografi. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen ges vid HDK-Valand som även bedriver utbildning och forskning inom design, film, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi arbetar i en dynamisk tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält.

Valbara kurser

I flera av de program som ges vid institutionen ingår valbara obligatoriska programkurser. Kurserna syftar till att komplettera kunskaper inom andra konstnärliga praktiker och innehåller möjligheter till att utveckla dina färdigheter och förmågor. Inom de valbara kurserna möter du studenter över ämnesgränserna och mellan årskurserna. Du söker de valbara kurserna utifrån ett årligen fastställt kursutbud.

Lär känna lärare och övrig personal på Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Vasagatan 50 i Göteborg, där programmet ges, finns 15 verkstäder för olika material och med teknik och utrustning för bland annat film, ljud och foto. 

Läs mer om lokaler