Göteborgs universitet
Länkstig

Mycket okänt om riskerna med mikroplaster

Förenta nationerna har identifierat plastföroreningar i havet som en av världens största miljöutmaningar. Det har förutsetts att upp till 12 miljoner ton plastavfall når den akvatiska miljön varje år, och de finns idag i livsmedel vi får från havet, inklusive fisk, vilket har lett till en oro för att plasten även ska tas upp av människor som konsumerar dessa livsmedel. Men vilka effekterna verkligen är råder det fortfarande stor okunskap kring.

Trots den senaste tidens framsteg på fältet är möjliga interaktioner, de biologiska effekterna och de ekologiska konsekvenserna av mikroplaster i vattenmiljön fortfarande i stort sett okända. Det är inte heller klarlagt om mikroplaster kan påverka livsmedelskvalitet och säkerhet för människor.

Avhandlingen fokuserar på några av de rådande ekotoxikologiska problem kring mikroplast och effekterna av mikroplaster samt tillhörande kemikalier i fisk. Den direkta biologiska effekten av mikroplaster som tagits upp via födan visade sig vara försumbar, eftersom inga negativa effekter observerades hos fiskens tarmfysiologi. Inte heller tycks intag av mikroplaster påverka kvaliteten på kommersiella fiskprodukter. 

Mer om avhandlingen

Titel: Microplastics in the aquatic environment: Insights into biological fate and effects in fish

Författare: Giedre Ašmonaite

Institution: Institutionen för biologi och miljövetenskap

Årtal: 2019

Gå till avhandlingen