Göteborgs universitet

Thomas Sterner

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi, fokuserad på design av policyinstrument för miljöfrågor. Aktuell forskning fokuserar på frågor kring acceptabilitet för policyinstrument, deras fördelningsmässiga effekter, och sätt för att skapa effektiva instrument såsom skatter mer acceptabla genom återbetalning eller genom att använda intäkter konstruktivt.

Besök Thomas internationella sida på Göteborgs universitet för komplett information.

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi, fokuserad på design av policyinstrument för miljöfrågor. På detta ämne har han skrivit en vida använd lärobok som blivit ugiven på många språk (länk till läroboken). Han undervisar i miljöekonomi på Chalmers. Aktuell forskning fokuserar på frågor kring acceptabilitet för policyinstrument, deras fördelningsmässiga effekter, och sätt för att skapa effektiva instrument såsom skatter mer acceptabla genom återbetalning eller genom att använda intäkter konstruktivt. Thomas Sterners fullständiga CV.

Medan han fortfarande arbetar med den ekonomiska teorin kring policydesign och övergripande frågor som finansiell reform, Corporate Environmental Responsibility (CER), cirkulär ekonomi, grön tillväxt, vänds mer och mer uppmärksamhet mot faktisk tvärvetenskaplig, empirisk forskning. För närvarande arbetar han med en rad frågor från fiske och marin hantering till gröna obligationer och grön finance, strålskydd, biodiversitet och ekosystem, kemikaliehantering bland annat. Fortfarande är dock det största fokuset på policyinstrument för att hantera klimatförändringarna och and storskaliga miljöproblem.

Under de senaste två decennierna har han byggt upp Enheten för miljöekonomi vid Göteborgs universitet, med ett tjugotal doktorer och ytterligare ett tjugotal doktorander anställda. Enheten erbjuder en unik forskarutbildning (med ett högt antal studenter från utvecklingsländer), master- och kandidatutbildningar samt ett stort antal andra typer av forsknings- och undervisningsaktiviteter inom miljöekonomi. Efter examen ansluter sig de flesta av de före detta doktoranderna till Environment for Development Initiative (EfD), som utför policy-relevant forskning i utvecklingsländer. Tillsammans med Gunnar Köhlin, grundade Thomas Environment for Development Initiative.

Under läsåret 2015-2016 var han gästprofessor vid Collège de France. Under året höll han ett antal föreläsningar om utformningen av ekonomiska styrmedel för att hantera såväl lokala som globala miljöproblem. Under 2012-2013 hade han ett sabbatsår från Göteborgs universitet och arbetade som chefsekonom på Environmental Defense Fund (EDF). Han bibehåller nära kontakt med dessa institutioner och andra såsom Resources for the Future (RFF) där han är universitetsforskare. Thomas är även medlem av flera framstående styrelser.

Hagem, C., Hoel, M., & Sterner, T. (2020). Refunding Emission Payments: Output-Based versus Expenditure-Based Refunding. Environmental and Resource Economics, 1-27. DOI: https://doi.org/10.1007/s10640-020-00513-1

Mukanjari, S., Sterner, T. (2020). Charting a “Green Path” for Recovery from COVID-19. Environmental and Resource Economics. DOI: https://doi.org/10.1007/s10640-020-00479-0

Hänsel, M., Drupp, M. A., Johansson, D. J. A., Nesje, F., Azar, C., Freeman, M. C., Groom, B. & Sterner, T. (2020) Climate economics support for the UN climate targets.  Nature Climate Change. DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-020-0833-x

Damania, R., Sterner, T. & Whittington, D. (2020). Environmental policy instruments and corruption. China Economic Journal, DOI: 10.1080/17538963.2020.1751454

Rasmussen, J., Ewald, J., & Sterner, T. (2020). Gender and life-stage dependent reactions to the risk of radioactive contamination: A survey experiment in Sweden. PLOS ONE, 15(4): e0232259. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232259.

Sterner, T., Carson, R., Hafstead, M., Howard, P., Carlsson Jagers, S., Köhlin, G., Parry, I., Rafaty, R., Somanatan, E., Steckel, J. C., Whittington, D., Alpizar, F., Ambec, S., Aravena, C., Bonilla, J., Daniels, R. C., Garcia, J., Harring, N., Kacker, K., Kerr, S., Medhin, H., Khanh Nam, P., Romero, G., Johansson Stenman, O., Toman, M., Xu, J. & Wang, M. (2020). Funding Inclusive Green Transition through Greenhouse Gas Pricing. ifo DICE Report, 18(1), 03-08.

Camuzeaux, J., Sterner, T. and Wagner, G. (2020). “India in the coming climate G2?”. National Institute Economic Review, 251, R3-R12. DOI: https://doi.org/10.1017/nie.2020.2

Criqui, P., Jaccard, M. and Sterner, T. (2019). Carbon Taxation: A Tale of Three Countries. Sustainability, 11(22), 6280. DOI: https://doi.org/10.3390/su11226280

Slunge, D., Sterner, T. and Adamowicz, W. (2019). Valuation When Baselines Are Changing: Tick-borne Disease Risk and Recreational Choice. Resource and Energy Economics, vol. 58. DOI: https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2019.101119

Larsson, J., Elofsson, A., Sterner, T., and Åkerman, J. (2019). International and national climate policies for aviation: a review. Climate Policy, 1-13. DOI: https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1562871

Sterner, T., Barbier, E.B., Bateman, I., van den Bijgaart, I., Crépin, A.S., Edenhofer, O., Fischer, C., Habla, W., Hassler, J., Johansson-Stenman, O., Lange, A., Polasky S., Rockström, J., Smith, H.G., Steffen, W., Wagner G., Wilen. J.E., Alpízar, F., Azar C., Carless, D., Chávez, C., Coria, J., Engström, G., Jagers, S.C., Köhlin, G., Löfgren, Å., Pleijel, H. and Robinson, A. (2019). Policy design for the Anthropocene. Nature Sustainability, 2(1), 14-21 Jan 10th. DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-018-0194-x

Damon, M., Cole, D. H., Ostrom, E., and Sterner, T. (2019). Grandfathering: Environmental Uses and Impacts. Review of Environmental Economics and Policy, 17. DOI: https://doi.org/10.1093/reep/rey017

Ekbom, A., Brown, G., and Sterner, T. (2018). Muddy waters: economic analysis of soil erosion and downstream externalities. Ghanaian Journal of Economics6(1), 74-107. Link: https://hdl.handle.net/10520/EJC-141f7cb39f

Sterner. T. (2018). Fiscal Measures When Climate Negotiations are not Feasible. Ecology, Economy and Society—the INSEE Journal, 1(1), pp. 77 – 80, April. DOI: https://doi.org/10.37773/ees.v1i1.18

Bonilla, J., Coria, J. and Sterner. T. (2018). Technical Synergies and Trade-Offs Between Abatement of Global and Local Air Pollution. Environmental and Resource Economics, 70(1), pp. 191-221, May. DOI: https://doi.org/10.1007/s10640-017-0117-8

Meckling, J., Sterner, T., and Wagner, G. (2017). Policy sequencing toward decarbonization. Nature Energy2(12), p. 918. DOI: https://doi.org/10.1038/s41560-017-0025-8

Revesz, R., Greenstone, M., Hanemann, M., Schwartz, J. and Sterner, T. (2017). Best cost estimate of greenhouse gases. Science 357 (6352), p. 655. DOI: 10.1126/science.aao4322

Howard, P. and Sterner, T. (2017). Few and Not So Far Between: A Meta-analysis of Climate Damage Estimates. Environmental and Resource Economics, 68, 197-225. DOI: https://doi.org/10.1007/s10640-017-0166-z

Revesz, R. L., J. A. Schwartz, P. H. Howard, K. Arrow, M. A. Livermore, M. Oppenheimer and T. Sterner. (2017). “The Social Cost of Carbon: A Global Imperative”. Review of Environmental Economics and Policy, 11(1), 172-173. DOI: https://doi.org/10.1093/reep/rew022

Sterner, T. (2017). “Impuestos medioambientales”, Integración & Comercio, Número 42, Banco Interamericano de Desarrollo.

Sterner, T. (2015). "Higher costs of climate change". Nature, 527, 177-178. DOI: https://doi.org/10.1038/nature15643

Sterner, T. (2015). "Beyond IPCC: Research for Paris 2015 and Beyond". Environmental and Resource Economics, 62(2), 207-215. DOI: https://doi.org/10.1007/s10640-015-9966-1

Wagner, G, Kåberger, T., Olai, S., Oppenheimer, M., Rittenhouse, K., and Sterner, T. (2015). “Push Renewables to spur carbon pricing”, Nature, 525:27-29. DOI: 10.1038/525027a 

Camuzeaux, J., Alvarez, R., Brooks, S, Browne, J. and Sterner, T. (2015). "Influence of Methane Emissions and Vehicle Efficiency on the Climate Implications of Heavy-Duty Natural Gas Trucks" Environmental Science & Technology, 49(11), 6402-6410. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.5b00412

Jensen S., Mohlin, K., Pittel, K. and Sterner, T. (2015). "An Introduction to the Green Paradox: The Unintended Consequences of Climate Policies". Review of Environmental Economics and Policy, 9(2), 246-265. DOI: https://doi.org/10.1093/reep/rev010

Bonilla, J., Coria, J., Mohlin, K. and Sterner, T. (2015). Refunded Emission Payments and Diffusion of NOx Abatement Technologies in Sweden. Ecological Economics, Vol 116, (August): 132-145. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.03.030

Johansson-Stenman, O. and Sterner, T. (2015). Discounting and Relative Consumption. Journal of Environmental Economics and Management. 71 (May 2015): 19-33 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeem.2015.01.006

Green, J., Sterner, T. and Wagner, G. (2014). "A balance of 'bottom-up' and 'top-down' in linking climate policies", Nature Climate Change Vol 4, pp 1064-1067. DOI:  https://doi.org/10.1038/nclimate2429

Sterner, T. (2014). “Mission started – but far from accomplished”, Environment and Development Economics, 19, pp 295-297.  DOI: 10.1017/S1355770X14000205R

Sterner, T., Alem, T., Alpízar, F., Spindell Berck, C., Carlos Alberto Chavez Rebolledo, Dikgang, J., Kirama, S., Köhlin, G., Mariara-Kabubo, J., Mekonnen A. and Xu, J. (2014). “The Environment for Development Initiative: lessons learned in research, academic capacity building and policy intervention to manage resources for sustainable growth”. Environment and Development Economics, 19, pp 367-391. DOI: https://doi.org/10.1017/S1355770X1400014X

Revesz, R L., Howard, P H., Arrow, K., Goulder, L H., Kopp, R E., Livermore, M A., Oppenheimer, M. and Sterner, T. (2014). “Global warming: Improve economic models of climate change”, Nature 508, 173–175. DOI: 10.1038/508173a

Motel, P. Minea, A., Choumert, J., and Sterner, T. (2014). “Explorations in the environment-development dilemma”, Environmental and Resource Economics, 57: 479-485. DOI: 10.1007/s10640-013-9745-9

Arrow, K., Cropper, M L., Gollier, C., Groom, B., Heal, G. M., Newell, R G., Nordhaus, W D., Pindyck, R S., Pizer, W A., Portney, P., Sterner, T., Tol, R. and Weitzman , M.L. (2014). “Should Governments Use a Declining Discount Rate in Project Analysis?“. Review of Environmental Economics and Policy, 8(2), pp. 145–163. DOI: https://doi.org/10.1093/reep/reu008. Arrow et al (2014). Editor’s Choice.

Arrow, K., Cropper, M L., Gollier, C., Groom, B., Heal, G M., Newell, R G., Nordhaus, W D., Pindyck, R S., Pizer, W A., Portney, P., Sterner, T., Tol, R. and Weitzman, M.L.  (2013). “Determining Benefits and Costs for Future Generations “, Science, 341(6144), 349-350. DOI: 10.1126/science.1235665

Ekbom, A, Alem, Y. and Sterner, T. (2013). “Integrating soil science into agricultural production frontiers” Environment and Development Economics, 18, 291-308. DOI: 10.1017/S1355770X13000089

Carlsson F., Kataria, M., Krupnick, A., Lampi, E., Löfgren, Å., Qin, P. and Sterner, T. (2013). "The Truth, the Whole Truth, and Nothing but the Truth - A Multiple Country Test of an Oath Script," Journal of Economic Behavior & Organization, 35(1), 1-17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jebo.2013.02.003

Hammar, H., Sterner, T. and Åkerfeldt, S. “Sweden’s CO2 tax and taxation reform experiences” in Genevey, R., Pachauri, R., Tubiana, L. (2013). Reducing Inequalities: A Sustainable Development Challenge, TERI Press, New Delhi, and in French, Genevey, R., Pachauri, R., Tubiana, L. Regards sur la terre 2013 – Réduire les inégalités : un enjeu de développement durable, Armand Colin, Paris.

Carlsson F, M Kataria, A Krupnick, E Lampi, Å Löfgren, P Qin, T Sterner, (2013). “A Fair Share: Burden-Sharing Preferences in the United States and China”. Resource and Energy Economics, 35, 1– 17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2012.11.001

Carpenter, SR, Arrow, K J., Barrett, S., Biggs, R., Brock, W A., Crépin, A., Engström, G., Folke, C., Hughes, T P., Kautsky, N., Li, C-Z., McCarney, G., Meng, K., Mäler, K-G., Polasky, S., Scheffer, M., Shogren, J., Sterner, T., Vincent, J R., Walker, B., Xepapadeas, A. and de Zeeuw, A. (2012).  “General Resilience to Cope with Extreme Events”, Sustainability 4; DOI: 10.3390/su40x000x1, ISSN 2071-1050

Damon, M. and Sterner, T. (2012). “Policy Instruments for Sustainable Development at Rio +20”. The Journal of Environment and Development, 21 (2) 143-151. DOI: https://doi.org/10.1177%2F1070496512444735

Sterner, T. (2011). “Engagements volontaires et croissance verte dans l’ère d’après Copenhague (Voluntary Pledges and Green Growth in the Post-Copenhagen Climate)” Revue d'Economie du Développement 2011: 4. DOI : https://doi.org/10.3917/edd.254.0115

Muchapondwa, E. and Sterner, T. (2012). "Agricultural-risk management through community-based wildlife conservation in Zimbabwe", Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 2(1), 41-56. DOI: https://doi.org/10.1108/20440831211219228

Sterner, T and Kyriakopoulou. E. (2012). “Discounting: Unbalanced Growth, Uncertainty, and Spatial Considerations”, The Annual Review of Resource Economics. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-resource-110811-114507

Wei, J, Hennlock, M., Johansson, D and Sterner, T. (2012). The fossil endgame: strategic oil price discrimination and carbon taxation, Journal of Environmental Economics and Policy, 1(1), 48-69. DOI: 10.1080/21606544.2011.640849

C Fischer, Torvanger, A., Shrivastava, M. K., Sterner, T. and Stigson. P. (2012). “How should support for Climate-friendly Technologies be designed”, Ambio, 41, 33-45. DOI: https://doi.org/10.1007/s13280-011-0239-0

Kateregga, E. and Sterner, T. (2012). “Production Functions for Nile Perch and Tilapia Fisheries: A case study of Uganda’s Section of Lake Victoria”, Crown Journal of Agriculture, 1(1), 01-12.

Sterner, T. (2012). “Distributional effects of taxing transport fuel” Energy Policy, 41(0) pp.75-83. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.03.012

Zetterberg, M Wråke, T Sterner, C Fischer, D Burtraw. (2012). “Short-Run Allocation of Emissions Allowances and Long-Term Goals for Climate Policy”, Ambio, 41, 23-32.

Löfgren, Å. Martinsson, P., Hennlock, M. and Sterner, T. (2012). “Are experienced people affected by a pre-set default option—Results from a field experiment”, Journal of Environmental Economics and Management, 63(1), 66-72. DOI:  https://doi.org/10.1016/j.jeem.2011.06.002

Carlsson, F., Kataria, M., Krupnick, A., Lampi, E., Löfgren, Å., Qin, P., Chung, S. and Sterner. T. (2012). “Paying for Mitigation: A Multiple Country Study”, Land Economics, 88(2), 326-340. DOI: 10.3368/le.88.2.326

Fischer, C. and Sterner, T. (2012). “Climate Policy, Uncertainty, and the Role of Technological Innovation”, Journal of Public Economic Theory, 14 (2), 285–309. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9779.2011.01543.x

Sterner, T. and Damon, M. (2011). “Green Growth in the Post-Copenhagen Climate Energy Policy”, Energy Policy, 39(11) 7165-7173. DOI: 10.1016/j.enpol.2011.08.036

Carlsson F., Kataria, M., Lampi, E., Löfgren, Å. And Sterner T. (2011) Is fairness blind? –The effect of framing on preferences for effort-sharing rules. Ecological Economics 70, 1529-1535. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.03.015

Coria, J and Sterner, T. (2011). “Natural resource management: Challenges and policy options”, Annual Review Resource Economics, 3, 14.1–14.28. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-resource-083110-120131

Carlsson, F., Löfgren, Å. and Sterner, T. (2011). “Discrimination in Scientific Review: A natural field experiment on blind versus non-blind review”, Scandinavian Journal of Economics, 114(2), 500-519. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2011.01690.x

Fisher, B., Polasky, S. and Sterner, T. (2011). “Conservation and Human Welfare: Economic Analysis of Ecosystem Services”, Environmental and Resource Economics, 48(2), pp. 151–159. DOI: 10.1007/s10640-010-9415-0

Fischer, F., Muchapondwa, E and Sterner, T. (2011). “A Bio-Economic Model of Community Incentives for Wildlife Management Under CAMPFIRE”, Environmental and Resource Economics, 48, 303–319, DOI: 10.1007/s10640-010-9409-y to be reprinted in 'The Economics of Natural Resources', edited by Barry Field and Gardner Brown, Routledge.

Sterner, T., and Slunge, D. (2009). 'Environmental Fiscal Reform in East and Southern Africa and its Effects on Income Distribution', in Environmental Taxes and Fiscal Reform edited by Laura Castellucci and Anil Markandya, Rivista di Politica Economica, VII-IX: July-sept.

Coria, J., Löfgren, Å and Sterner. T. (2010). "To Trade or Not to Trade: An Analysis of Trading Schemes at the Firm Level”. Journal of Environmental Management, 91, 2126-2133.

Coria, J. and Sterner. T. (2010) “Tradable Permits in Developing Countries: Evidence from Air Pollution in Chile”, The Journal of Environment and Development, 19(2), 145–170. DOI: https://doi.org/10.1177%2F1070496509355775

Garcia, J H., Bluffstone, R and Sterner, T. (2009). Corporate Environmental Management in Transition Economies: The Case of Central and Eastern Europe, Czech Journal of Economics and Finance, 59(5): 410-425.

Svedäng H., Stål, J. Sterner, T and Cardinale, M. (2010). “Consequences of subpopulation structure on fisheries management: cod (Gadus morhua) in the Kattegat and Öresund (North Sea)”, Reviews in Fisheries Science, 18(2):139–150. DOI: https://doi.org/10.1080/10641260903511420

Sterner, T. and Turnheim, B. (2009). “Innovation and diffusion of Environmental Technology: Industrial NOx abatement in Sweden under Refunded Emission Payments”, Ecological Economics, 68(12) (October), 2996-3006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.06.028

Kateregga, E. and Sterner, T. (2009). “Lake Victoria Fish Stocks and the Effects of Water Hyacinth" Journal of Environment and Development, 18:1, 62-78. DOI: https://doi.org/10.1177%2F1070496508329467

Mendelsohn R, Sterner, T., Persson, M. and Weyant, J P. (2008). “Comments on Simon Dietz and Nicholas Stern's Why Economic Analysis Supports Strong Action on Climate Change: A Response to the Stern Review's Critics”, Review of Environmental Economics and Policy, 2(2), 309-313, DOI: 10.1093/reep/ren012

Garcia, J. H., Afsah, S. and Sterner, T. (2009). “Which Firms are More Sensitive to Public Disclosure Schemes for Pollution Control? Evidence from Indonesia’s PROPER Program”, Environmental Resource Economics, 42(2), 151. DOI: 10.1007/s10640-008-9211-2

Sterner, T and Persson, M. (2008). “An Even Sterner Review”: Introducing Relative Prices into the Discounting Debate, Review of Environmental Economics and Policy, 2(1). DOI: https://doi.org/10.1093/reep/rem024

Sterner, T. and Müller, A. (2008). ‘Output and Abatement Effects of Allocation Readjustment in Permit Trade’, Climatic Change, 86, 33-49. DOI: https://doi.org/10.1007/s10584-007-9281-0

Kateregga, E. and Sterner, T. (2007). ‘Indicators for an invasive species: Water Hyacinths in Lake Victoria’, Ecological Indicators, 7(2), 362-370. DOI: 10.1016/j.ecolind.2006.02.008

Flood, L., Islam, N and Sterner, T. (2010). “Are demand elasticities affected by politically determined tax levels?” Applied Economics Letters, 17(4), 325-328. DOI: https://doi.org/10.1080/13504850701735864

Hoel, M. and Sterner, T. (2007). ‘Discounting and relative prices”, Climatic Change, 84,  265-280. DOI: https://doi.org/10.1007/s10584-007-9255-2

Garcia, J., Sterner, T and Afsah, S. (2007). “Public Disclosure of Industrial Pollution” The PROPER approach for Indonesia” Environmental and Development Economics, Dec Vol 12, no 6, pp. 733-756. DOI: 10.1017/S1355770X07003920

Sterner, T. (2007). “Fuel Taxes: An important instrument for climate policy”. Energy Policy, 35(6), 3194-3202. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2006.10.025

Sterner, T., Troell, M., Vincent, J., Aniyar, S., Barrett, S., Brock, W., Carpenter, S., Chopra, K., Ehrlich, P., Hoel, M., Levin, S., Mäler, K-G., Norberg, J., Pihl, L., Söderqvist, T., Wilen, J. and Xepapadeas, A. (2006). “Quick fixes for environmental problems: part of the solution, or part of the problem?” Environment, 49(10), 19-27. DOI: https://doi.org/10.3200/ENVT.48.10.20-27

Bluffstone, R and Sterner, T. (2006).” Explaining Environmental Management in Central and Eastern Europe”, Comparative Economic Studies, 48(4), 619-640. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.ces.8100184

Sterner, T. (2007). "Unobserved Diversity, Depletion and Irreversibility The importance of subpopulations for Management of cod stocks" Ecological Economics, 61:2-3, pages 566-574. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.05.015

Sterner, T. (2006), “Policy instruments to deal with climatic change”, Global Environmental Studies No.2, ISSN 1880-7143.

Sterner, T. and Isaksson, L. H. (2006). ‘Refunded emission payments theory, distribution of costs, and Swedish experience of NOx abatement’, Ecological Economics, 57(1), 93-106. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.03.008

Kathuria, V. and Sterner, T. (2006). ‘Monitoring and Enforcement: Is Two-Tier Regulation Robust?’ Ecological Economics, 57(3) pp. 477-93. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.05.004

Fredriksson, P. G. and Sterner, T. (2005). ‘The Political Economy of Refunded Emission Payments’, Economic Letters, 87(1), 113-119. DOI: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2004.11.001

Sterner, T. and Svedäng, H. (2005). “A Net Loss: Policy instruments for commercial fishing with focus on cod in Sweden”. Ambio, 34(2), 84-90. DOI: https://doi.org/10.1579/0044-7447-34.2.84

Kåberger, T., Sterner, T., Zamanian, M and Jürgensen, A. (2004). ‘Economic Efficiency of Compulsory Green Electricity Quotas in Sweden’, Energy and Environment, 15(4), 675-697. DOI: https://doi.org/10.1260%2F0958305042259756

Millock, K., C. Nauges and T. Sterner. (2004). ‘Environmental taxes: a comparison of French and Swedish experience from taxes on industrial air pollution’, Journal of Institutional Comparisons, 2(1), 30-34, Spring 2004. Also CESifo DICE Report, 2004: https://core.ac.uk/download/pdf/6631180.pdf

Azar, C., Sandén, B. A. and Sterner, T. (2004). ‘Technology, policy and climate change”. New Academy Review, special edition on Climate Change, pp 91-97.

Hammar, H., Löfgren, Å and Sterner, T. (2004). ‘Political Economy Obstacles to Fuel Taxation’, Energy Journal, ISSN0195-6574, 25(3) pp 1-17. DOI: https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol25-No3-1

Sterner, T. and Köhlin, G. (2003). ‘Environmental Taxes in Europe’, Public Finance and Management, 3(1) pp 117-142, ISSN Number 1523-9721.

Torén, K. J. and Sterner, T. (2003). “How to Promote Prevention – Economics Incentives, Legal Regulations or Both?”. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 29(3), 239-245.

Olsson, B., Birungi, P., Huda, R., Motlaleng, J., Onjala, G., and Sterner. T. (2002). “Ranking Environmental Services in Different Countries”, Sri Lankan Journal of Agricultural Economics, 4(1), 73-93. DOI: http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.205926

Slunge, D. and Sterner, T. (2001). ‘Implementation of Policy Instruments for Chlorinated Solvents’, European Environment, 11(5), 281-296, ISSN 0961-0405. DOI: https://doi.org/10.1002/eet.271

Arrow, K., Daily, G., Dasgupta, P., Levin, S., Mäler, K-G., Maskin, E., Starrett, D., Sterner, T and Tietenberg, T. (2000). ‘Managing Ecosystem Resources’, Environmental Science and Technology, 34, 1401-1406. DOI: https://doi.org/10.1021/es990672t

Holmåker, K. and Sterner, T. (1999). ‘Growth or Environmental Concern: Which Comes First? Optimal Control with Pure Stock Pollutants’, Environmental Economics and Policy Studies, 2(3), 167-185.

Sterner, T. and Andersson, J. (1998). ‘Private Protection of the Marine Environment, Tanzania, a case study’, Ambio, Vol. XXVII Number 8, pp 768-771.

Sterner, T. and. van den Bergh, J. C. J. M. (1998). ‘Frontiers of environmental and resource economics’, Introduction to the Special issue of Environmental and Resource Economics, 11: 3-4, 243-260. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1008236412072

Bartelings, H. and Sterner, T. (1999). ‘Household Waste Management in a Swedish Municipality’, Environmental and Resource Economics, 13(4), 473-491. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1008214417099

Sterner, T. (1997). ‘The economics of biomass in industrialized countries’, A comment to M Radetzki, Energy Policy, 25(6), 555-557.

Rogat, J. and Sterner, T. (1998). ‘The determinants of gasoline demand in some Latin American countries’, International Journal of Global Energy Issues, 11:1-4, 162-170. DOI: https://doi.org/10.1504/IJGEI.1998.071441

Azar, C. and Sterner, T. (1996). ‘Discounting and distributional considerations in the context of Global Warming’, Ecological Economics, 19, 169-184. Voted 3rd Position in ‘best article of the year’ in Ecological Economics. Also translated and published in Realidad Economica (1997) in Argentina. Also reprinted in “Frontiers in Environmental Economics” ed Dragun and Jakobsson, SLU Uppsala, Sweden. DOI: https://doi.org/10.1016/0921-8009(96)00065-1

Sterner, T., Anxo, D., Bosworth, D., Cette, G and Taddéi, D. (1995). ‘Horaires de travail et durée d'utilisation des équipements: quelques aspects théoriques’, Économie et Statistique, No 287 (7). DOI : https://doi.org/10.3406/estat.1995.5995

Sterner, T. (1995). ‘Environmental Tax Reform in Sweden’, Environment and Pollution, 5(2), 135-163. DOI: https://doi.org/10.1504/IJEP.1995.028371

Sterner, T. (1994). ‘Environmental Tax Reform - The Swedish Experience’, European Environment, 4(6), 20-25. DOI: https://doi.org/10.1002/eet.3320040606

Sterner, T. (1994). ‘Discounting in a World of Limited Growth’, Environmental and Resource Economics, 4, 527-534.

Anxo, D. and Sterner, T. (1994). ‘Using Electricity data to measure Capital Utilization’, Energy Economics, 16 (1), 63-74. DOI: https://doi.org/10.1016/0140-9883(94)90019-1

Sterner, T. and Tansini, R. (1994). ‘Technology Transfer: The Dairy Industries in Sweden and Uruguay’, Journal of Productivity Analysis, 5(2), 107-121.

Sterner, T., Dahl, C and Franzén, M. (1992). ‘Gasoline Tax Policy, Carbon Emissions and the Environment’, Jour­nal of Transport and Economic Policy, 26, 109-119. Also reprinted in Yoshitsugu Hayashi, Kennet Button and Peter Nijkamp eds The Environment and Transport, Edward Elgar.

Sterner, T. (1991). ‘Gasoline demand in the OECD: Choice of model and data set in pooled estimations’, Opec Review, Vol. XV No. 2, pp 91-101. 

Tansini, R., Sterner, T and Zejan, M. (1991). ‘Uma análíse da adaptacao tecnológica na indústria leiteira’, Pesquisa e Planejamento Economico, 21(2), 287-304, Rio de Janeiro.

Sterner, T. (1991). ‘The Development of State Oil Companies in Latin America: From Conflict to Collaboration’, The Journal of Energy and Development, 15(1), 111-123.

Anxo, D. and Sterner, T. (1991). ‘Travail Posté, Durée du Travail et Durée d'Utilisation des Equipements dans l'Industrie Suédoise’, Economies et Societés, AB No. 17, pp 115-135, Sept-Oct 1991.

Mbelle, A. and Sterner, T. (1991). ‘Foreign Exchange and Efficiency in Tanzanian Industry’, Eastern Africa Economic Review, 7(1), 31-38.

Dahl, C. and Sterner, T. (1991). ‘Analyzing Gasoline Demand Elasticities’, Energy Economics, 13(3), 203-210. This article came in 5th Position of the most cited articles in the journal Energy Economics from 1979-1999. (See Editorial in Energy Economics, 22(2000) 1-8).

Dahl, C. and Sterner, T. (1991). ‘A Survey of Econometric Gasoline Demand Elasticities’, International Journal of Energy Systems, 11(2), 53-76.

Mbelle, A. and T. Sterner. (1991). ‘Foreign Exchange and Industrial Development’, World Development, 19(4), 341‑347. DOI: https://doi.org/10.1016/0305-750X(91)90181-G

Sterner, T. (1990). ‘Ownership, technology, and efficiency: An empirical study of cooperatives, multinationals, and domestic enterprises in the Mexican cement industry’, Journal of Comparative Economics, 14, 286‑300. DOI: https://doi.org/10.1016/0147-5967(90)90073-I

Katz, K. and Sterner, T. (1990). ‘The Value of Clean Air’, Energy Studies Review, 2(1), 39-47.

Sterner, T. (1990). ‘Energy Efficiency and Capital Embodied Technological Change: The Case of Mexican Cement Manufacturing’, The Energy Journal, 11(2), 155-167. DOI: https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol11-No2-9

Angelier, J. P. and Sterner, T. (1990). ‘Tax harmonization for petroleum products in the EC’, Energy Policy, 18(6), 500-505. DOI: https://doi.org/10.1016/0301-4215(90)90202-F

Sterner, T. (1990). ‘An International Tax on Pollution and Natural Resource Depletion’, Energy Policy, 18(3), 300-302. DOI: https://doi.org/10.1016/0301-4215(90)90221-O

Sterner, T. (1989). ‘Les Prix de l'energie en Afrique’, Revue de l'Energie, No 415.

Sterner, T. (1989). ‘Factor Demand and Substitution in a Developing Country: Energy use in Mexican Manufacturing’, Scandinavian Journal of Economics, 91(4), 723-739. DOI: 10.2307/3440216

Katz, K. and Sterner, T. (1989). ‘Värdering av renare luft: Ett empiriskt exempel’, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, Nr 4, pp. 243–256.

Sterner, T. (1989). ‘Oil Products in Latin America: The Politics of Energy Pricing’, Energy Journal, 10(2), 25-45. DOI: https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol10-No2-4

Boyd, G. A., Hanson, D. A. and Sterner, T. (1988). Decomposition of Changes in Energy Intensity: a comparison of the Divisia Index and other Methods’, Energy Economics, 10(4), 309-612. This article attained the 2nd position for most cited articles in the journal Energy Economics from 1979-1999. (See Editorial in Energy Economics, 22(2000) 1-8).

Sterner, T. (1985). ‘Structural change and Technology Choice’, Energy Economics, 7(2), 77-86. DOI: https://doi.org/10.1016/0140-9883(85)90022-2