Göteborgs universitet

Thomas Sterner

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi, fokuserad på design av policyinstrument för miljöfrågor. Aktuell forskning fokuserar på frågor kring acceptabilitet för policyinstrument, deras fördelningsmässiga effekter, och sätt för att skapa effektiva instrument såsom skatter mer acceptabla genom återbetalning eller genom att använda intäkter konstruktivt.

Besök Thomas internationella sida på Göteborgs universitet för komplett information.

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi, fokuserad på design av policyinstrument för miljöfrågor. På detta ämne har han skrivit en vida använd lärobok som blivit ugiven på många språk (länk till läroboken). Han undervisar i miljöekonomi på Chalmers. Aktuell forskning fokuserar på frågor kring acceptabilitet för policyinstrument, deras fördelningsmässiga effekter, och sätt för att skapa effektiva instrument såsom skatter mer acceptabla genom återbetalning eller genom att använda intäkter konstruktivt. Thomas Sterners fullständiga CV.

Medan han fortfarande arbetar med den ekonomiska teorin kring policydesign och övergripande frågor som finansiell reform, Corporate Environmental Responsibility (CER), cirkulär ekonomi, grön tillväxt, vänds mer och mer uppmärksamhet mot faktisk tvärvetenskaplig, empirisk forskning. För närvarande arbetar han med en rad frågor från fiske och marin hantering till gröna obligationer och grön finance, strålskydd, biodiversitet och ekosystem, kemikaliehantering bland annat. Fortfarande är dock det största fokuset på policyinstrument för att hantera klimatförändringarna och and storskaliga miljöproblem.

Under de senaste två decennierna har han byggt upp Enheten för miljöekonomi vid Göteborgs universitet, med ett tjugotal doktorer och ytterligare ett tjugotal doktorander anställda. Enheten erbjuder en unik forskarutbildning (med ett högt antal studenter från utvecklingsländer), master- och kandidatutbildningar samt ett stort antal andra typer av forsknings- och undervisningsaktiviteter inom miljöekonomi. Efter examen ansluter sig de flesta av de före detta doktoranderna till Environment for Development Initiative (EfD), som utför policy-relevant forskning i utvecklingsländer. Tillsammans med Gunnar Köhlin, grundade Thomas Environment for Development Initiative.

Under läsåret 2015-2016 var han gästprofessor vid Collège de France. Under året höll han ett antal föreläsningar om utformningen av ekonomiska styrmedel för att hantera såväl lokala som globala miljöproblem. Under 2012-2013 hade han ett sabbatsår från Göteborgs universitet och arbetade som chefsekonom på Environmental Defense Fund (EDF). Han bibehåller nära kontakt med dessa institutioner och andra såsom Resources for the Future (RFF) där han är universitetsforskare. Thomas är även medlem av flera framstående styrelser.