Göteborgs universitet
Länkstig

Nationalekonomistudent med fokus på klimat och miljö

29-årige Jens Ewald från Göteborg har en kandidat- och masterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Till hösten börjar han forskarutbildningen i samma ämne och vill fokusera på miljöfrågor.

Vad gör du just nu?

– Jag har nyss tagit min masterexamen i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Efter examen så fick jag en anställning som forskningsassistent åt Thomas Sterner, professor i miljöekonomi. Jag är involverad i ett antal forskningsprojekt kring design av miljö- och klimatstyrmedel. Till hösten ska jag påbörja doktorandprogrammet i nationalekonomi.

Kan du berätta kort om din utbildningsbakgrund?

– Jag började mina universitetsstudier med att läsa lite strökurser i språk och skrivande. Sen började jag på ekonomprogrammet 2012 och tog en kandidatexamen i nationalekonomi. Efter det fortsatte jag att plugga och tog en master i samma ämne med inriktning miljöekonomi. Jag har också läst kurser i statsvetenskap och geovetenskap.

Varför valde du att studera nationalekonomi?

– Jag började på ekonomprogrammet för att jag ville lära mig mer om hur samhället fungerar och ge mig själv förutsättningar att ta mig till en position där jag skulle kunna påverka samhällsutvecklingen i en mer rättvis och hållbar riktning. Ganska snart så märkte jag att företagsekonomi var olidligt tråkigt och inte var något för mig – så då blev det nationalekonomi. Egentligen ville jag plugga något på samhällsvetenskapliga fakulteten, men tyckte samtidigt att det passade bra med mycket matte, då blev nationalekonomi en bra kompromiss!

Vad var det roligaste med utbildningen?

– Känslan av att utvecklas intellektuellt, men det gäller väl för alla utbildningar. Jag kommer ihåg att det var en kul känsla när man började förstå vad de faktiskt pratade om på ekonominyheterna. Sen var jag alltid lite extra munter på Hans Bjureks föreläsningar – välförtjänt med x-antal utmärkelser som årets lärare på fakulteten får en säga.

Vad var det svåraste med utbildningen?

– Tempot var något utmanande för mig stundtals. Jag trivs bäst med att sitta i lugn och ro och verkligen unna mig att förstå ett koncept i detalj.

Hur såg dina förväntningar på utbildningen ut?

– Jag hoppades på att bli allmänbildad. Jag förväntade mig att få en bred samhällsförståelse och en djupare inblick i aktuella samhällspolitiska frågor och utmaningar. Något som jag inte hade väntat mig är att jag skulle läsa så mycket statistik och kvantitativa metoder – de kunskaperna är jag jätteglad för nu!

Om du fick ändra på något, vad skulle det vara?

– Jag hade uppskattat en förberedande kurs, typ i nationalekonomisk idéhistoria innan man blir inkastad i de ekonomiska teorierna som ges i dagens grundkurser. Det hade underlättat för studenter att sätta teorierna i ett större perspektiv tror jag. Sen hade jag också önskat ett större fokus på de samhällsproblem som dagens studenter faktiskt engageras av, exempelvis hållbarhetsfrågor. Initiativet kring läroboken "The Economy" som ska införas på höstens grundkurs verkar spännande.

Hur skulle du beskriva ämnet nationalekonomi?

– Klassisk fråga på fest! ”Vad är nationalekonomi egentligen?” – när man berättar vad man pluggar. Samhällsvetenskap som ofta involverar pengar att jag brukar jag svara. Jag undrar om inte ett bättre ord för ämnet vore samhällsekonomi.

Vad är det bästa med ämnet?

– Att kunskaperna kan användas för att analysera aktuella samhällsproblem, gärna miljö- och klimatfrågor för min del.

Jens Ewald, student, ekonomprogrammet
"Jag började på ekonomprogrammet för att jag ville lära mig mer om hur samhället fungerar och ge mig själv förutsättningar att ta mig till en position där jag skulle kunna påverka samhällsutvecklingen i en mer rättvis och hållbar riktning."