Länkstig

Malin Hasselskog

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Fax
031-786 49 10
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E505b
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Malin Hasselskog

Docent i Freds- och utvecklingsforskning

Jag inledde min grundutbildning i Internationella relationer och Globala utvecklingsstudier 1991, och disputerade i Freds- och utvecklingsforskning 2009. Jag har även en examen i Journalistik från Göteborgs universitet, och en som Folkhögskollärare från Linköpings universitet, och har också studerat Historia och Statsvetenskap.

Under åren 1997-2000 arbetade jag för FNs utvecklingsprogram (UNDP) i Kambodja, och jag har gjort enstaka uppdrag som valobservatör för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Forskning

Det mesta av min forskning fokuserar på internationellt utvecklingssamarbete, mer specifikt biståndsrelationen och den dynamik som uppstår bland lokala, nationella och internationella aktörer när olika slags utvecklingsinterventioner utformas och genomförs.

Intresseområden: Internationell och nationell utvecklingspolicy och -politik, Biståndsrelationer, Nationellt ägarskap, Lokalt deltagande, Kambodja, Rwanda

Pågående och tidigare forskningsprojekt

Vad gör nationellt ägande med lokalt deltagande? Kambodja och Rwanda mitt i biståndets trender och slagord

Tillsammans med Joakim Öjendal. Finansierat av Vetenskapsrådet (2017-)

What room for whom in the transnational policy making arena in aid recipient states? A comparative study of Ethiopia, Rwanda and Zambia

Tillsammans med Isabell Schierenbeck. Finansierat av Vetenskapsrådet (2013-2018)

Donor Supported Governance Reform in Rwanda. Impact on Local Service Provision

Finansierat av Sida Sarec (2011-2014)

A Global Discourse Meets Local Dynamics. A Governance Intervention in Three Cambodian Villages

Finansierat av Sida Sarec (2002-2009)

Undervisning och handledning

Jag undervisar och handleder på kandidat- och masternivå, främst i Globala utvecklingsstudier och Globala studier. Jag koordinerar en doktorandkurs i Freds- och utvecklingsforskning och handleder förnärvarande tre doktorander: Savina Sirik, Claudine Umulisa och Flavia Fusco.