Länkstig

Att skipa rättvisa efter massvåld: Migranters engagemang i transitionell rättvisa

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Att migranter kan spela en roll för utvecklingen i sina forna hemländer har tidigare beforskats. Däremot har det funnits mycket begränsad kunskap om diasporors roll i rättskipande, minneshållande och försoning efter massvåld. Syftet med forskningsprojektet har därför varit att utifrån två fall – Rwanda och Sri Lanka – undersöka hur individer och grupper i diasporan engagerar sig i övergångsrättvisa och hur detta engagemang bidrar till identitetsskapande i diasporan.

Bakgrund och syfte

Samhällen som gått igenom folkmord och krig står inför stora utmaningar vad gäller rättskipande, minne och försoning. Det här projektet har uppmärksammat och undersökt det faktum att dessa processer – som går under namnet transitional justice (TJ) eller övergångsrättvisa – också äger rum utanför det våldsdrabbade landet i fråga. Migration har bidragit till att offer, förövare, anhöriga och aktivister finns på olika håll i världen. Det innebär att det engagemang och de konflikter som uppstår kring TJ-processer även utspelar sig i diasporan. Att migranter kan spela en roll för utvecklingen i sina forna hemländer har tidigare beforskats. Däremot har det funnits mycket begränsad kunskap om diasporors roll i rättskipande, minneshållande och försoning efter massvåld. Syftet med forskningsprojektet har därför varit att utifrån två fall – Rwanda och Sri Lanka – undersöka hur individer och grupper i diasporan engagerar sig i övergångsrättvisa och hur detta engagemang bidrar till identitetsskapande i diasporan.

Publikationer