Länkstig

Att skipa rättvisa efter massvåld: Migranters engagemang i transitionell rättvisa

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Att migranter kan spela en roll för utvecklingen i sina forna hemländer har tidigare beforskats. Däremot har det funnits mycket begränsad kunskap om diasporors roll i rättskipande, minneshållande och försoning efter massvåld. Syftet med forskningsprojektet har därför varit att utifrån två fall – Rwanda och Sri Lanka – undersöka hur individer och grupper i diasporan engagerar sig i övergångsrättvisa och hur detta engagemang bidrar till identitetsskapande i diasporan.

Bakgrund och syfte

Samhällen som gått igenom folkmord och krig står inför stora utmaningar vad gäller rättskipande, minne och försoning. Det här projektet har uppmärksammat och undersökt det faktum att dessa processer – som går under namnet transitional justice (TJ) eller övergångsrättvisa – också äger rum utanför det våldsdrabbade landet i fråga. Migration har bidragit till att offer, förövare, anhöriga och aktivister finns på olika håll i världen. Det innebär att det engagemang och de konflikter som uppstår kring TJ-processer även utspelar sig i diasporan. Att migranter kan spela en roll för utvecklingen i sina forna hemländer har tidigare beforskats. Däremot har det funnits mycket begränsad kunskap om diasporors roll i rättskipande, minneshållande och försoning efter massvåld. Syftet med forskningsprojektet har därför varit att utifrån två fall – Rwanda och Sri Lanka – undersöka hur individer och grupper i diasporan engagerar sig i övergångsrättvisa och hur detta engagemang bidrar till identitetsskapande i diasporan.

Publikationer

Camilla Orjuela, ‘Mobilizing diasporas for justice. Opportunity structures and the presencing of a violent past‘ in Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018.

Camilla Orjuela, ‘Remembering genocide in the diaspora: Space and materiality in the commemoration of atrocities in Rwanda and Sri Lanka’, International Journal of Heritage Studies, 2019. 

Camilla Orjuela, ‘Passing on the torch of memory: Transitional justice and the transfer of diaspora identity across generations’, International Journal of Transitional Justice, forthcoming 2020.  

Camilla Orjuela, ‘Victimhood and diaspora identity: Transnational activism for justice and the politics of labelling’ (under review, 2020). 

Arielle Goldschläger & Camilla Orjuela, ‘Routes and roots: Diasporic (re)construction under Sephardim repatriation laws in Spain and Portugal’ (manuscript under review, 2020).

Kristine Höglund & Camilla Orjuela, ‘Friction over Justice in Post-War Sri Lanka: Actors in Local-Global Encounters’, in Annika Björkdahl, Kristine Höglund, Gearold Millar, Jair van der Lljin, Willemijn Verkoren (eds.), Frictional Encounters in Peacebuilding. Routledge, 2016.  

Camilla Orjuela, ‘Sri Lanka’, in Lavinia Stan & Nadya Nedelsky (eds.) Encyclopedia of Transitional Justice, Second edition, Cambridge University Press (forthcoming). 

Dzenata Karabegovic & Camilla Orjuela, ‘Seeking justice from abroad: Diasporas and Transitional Justice’ in Liam Kennedy (ed.) Routledge Handbook of Diaspora Diplomacy, Routledge (forthcoming).

Camilla Orjuela, ‘Seeking justice from afar: the Tamil diaspora and transitional justice’, conference proceedings from the Conference on Tamil Nationhood and Genocide, Ottawa 5-6 May 2018. 

Camilla Orjuela, ’Försoningsprocesser blir globala i migrationens spår’, Utrikesmagasinet, 19 December 2018. 

Astrid Norén-Nilsson & Camilla Orjuela, ’Kambodja och Sri Lanka: Hoten mot demokratin’, Världspolitikens Dagsfrågor 7-8, 2018. 

Camilla Orjuela, ‘Minnena av våldet kan både ena och söndra Sri Lanka’, Utrikesmagasinet, 17 May 2019.