Bild
Buddah-staty
Foto: Camilla Orjuela
Länkstig

Religiös radikalisering i spåren av omvälvande politisk förändring i Burma och Sri Lanka

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Projektet syftar till att förstå religiös radikalisering i spåren av dramatiska politiska och sociala förändringar i Burma och Sri Lanka och undersöker orsakerna till buddhistisk radikalisering, hur radikala grupper organiseras och motiverar sina aktiviteter, samt konsekvenserna för konflikter i länderna.

Bakgrund och syfte

De senaste decennierna har Islam och muslimer kommit att utmålas som ett hot på många håll i världen. I Burma och Sri Lanka – länder med en buddistisk majoritet – har vi under senare år sett hatbudskap och våld riktade mot ländernas muslimska minoriteter. Den centrala roll som buddistiska munkar har i den anti-muslimska mobiliseringen verkar stå i motsats till den gängse synen på buddismen som en fredlig religion. Projektet syftar till att förstå religiös radikalisering i spåren av dramatiska politiska och sociala förändringar och undersöker orsakerna till buddhistisk radikalisering, hur radikala grupper organiseras och motiverar sina aktiviteter, samt konsekvenserna för konflikter i Burma och Sri Lanka.

Fullständig projektbeskrivning och forskningsresultat på engelska hittar du på vår internationella webbplats.

Publikationer

Carolina Holgersson Ivarsson (2018) Lion’s blood: social media, everyday nationalism and anti-Muslim mobilisation among Sinhala-Buddhist youth, Contemporary South Asia, DOI: 10.1080/09584935.2018.1528210

Camilla Orjuela (2020) Countering Buddhist radicalisation: emerging peace movements in Myanmar and Sri Lanka, Third World Quarterly, 41:1, 133-150, DOI: 10.1080/01436597.2019.1660631

Dhammika Herath (2020) Constructing Buddhists in Sri Lanka and Myanmar: Imaginary of a Historically Victimised Community, Asian Studies Review, 44:2, 315-334, DOI: 10.1080/10357823.2020.1717441

Dhammika Herath, Malfunctioning of Liberal Democratic Institutions in Sri Lanka: Ethics and Values-1948-2018. Modern Sri Lanka Studies, Vol VII, No 1, 2016.

Carolina Ivarsson Holgersson, Finns du på Facebook? – Unga, sociala media och viral politik på Sri Lanka, 2 oktober, 2017, Sydasien, https://sydasien.se/forskning/finns-du-pa-facebook-unga-sociala-media-och-viral-politik-pa-sri-lanka/

Camilla Orjuela, ‘Buddhistiskt våld i Sri Lanka – motiv och motkrafter’, Orientaliska studier, no. 154, 2018.

Astrid Norén-Nilsson & Camilla Orjuela, ’Kambodja och Sri Lanka: Hoten mot demokratin’, Världspolitikens Dagsfrågor 7-8, 2018.

Camilla Orjuela, ‘Minnena av våldet kan både ena och söndra Sri Lanka’, Utrikesmagasinet, 17 May 2019.

Gustaaf Houtman, Lifecycle ceremonies and Buddhism in Burma. Proceedings of the 2nd Burma Review and Challenges International Forum, 7-9 JULY 2018, Nagoya, Japan, Pressing Academic and Policy Issues in Burma/Myanmar.  

Gustaaf Houtman, Lifecycle rituals and Buddhism in Burma: The ‘Brahmanic’ master of Abhiseka (Beiktheik saya) and ‘Secular’ Auspiciousness (Loki Mangala). Department of Historical Research and National Library. Reorienting Myanmar Studies in Myanmar: Proceedings of the conference on Myanmar Studies, 5-6 February 2019, Yangon, pp 141-169.