Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Göteborgs hamn.
Länkstig

Män och maskulinitet i Göteborgs hamn

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Projektet undersöker hur maskulinitet artikulerats och konstruerats i Göteborgs hamns historia och nutid.

Syfte och metoder

Projektet undersöker hur maskulinitet artikulerats och konstruerats i Göteborgs hamns historia och nutid. Studien bygger på litteraturstudier, analys av arkivmaterial samt intervjuer med anställda i Göteborgs hamn och Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4.

Forskningsresultat

Sammanfattningsvis har idealbilder av män och maskulinitet i Göteborgs hamn en avgörande betydelse för genusarbetsdelningen på arbetsmarknaden, och de maskulinitetsideal som upprätthåller den manliga dominansen fortsätter att vara motståndskraftiga. Men samtidigt gör yrkets ökade ekonomiska status och globala företags ökande inflytande att den tidigare dominerande arbetarklassmaskuliniteten utmanas. Projektets resultat ger därmed en bild av genusroller i förändring, och indikerar att manlighetsidealen i Göteborgs hamn troligen kommer luckras upp och förändras framöver