Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på tryckvattenledning.
Länkstig

Social hållbarhet, vatteninfrastruktur och skapandet av en sydafrikansk stat bortom apartheid

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2016 - 2020
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Forskningsprojektet utforskar relationen mellan samhällsplanering, social hållbarhet och byggandet av den sydafrikanska post-apartheid staten utifrån exemplet vatteninfrastruktur.

Syfte och metod

Syftet med forskningsprojektet är att utforska relationen mellan samhällsplanering, social hållbarhet och byggandet av den sydafrikanska post-apartheid staten utifrån exemplet vatteninfrastruktur. Denna forskningsuppgift innebär att studera både hur idéer om social hållbarhet påverkar utformandet av vatteninfrastruktur och hur existerande infrastruktur eller bristen på densamma såväl som andra materiella faktorer såsom vattentillgång, finansiella och geografiska faktorer påverkar hur social hållbarhet och medborgarskap i ett Sydafrika bortom apartheid kan förstås och föreställas.

Projektet kommer att genomföra nyckelintervjuer med statstjänstemän på departementsnivå. Två kommuner kommer också att väljas ut som fallstudier; en kommun som relativt god ekonomi och med en relativt väl utvecklad infrastruktur och god täckning när det gäller att förse sina medborgare med vatten och en kommun med relativt begränsade ekonomiska möjlighet med relativt sett underutvecklad infrastruktur och lägre täckning när det gäller att förse sina medborgare med vatten. Resultaten som projektet genererar är relevanta både för det specifika kunskapsfältet om vattenförvaltning och styrning i Sydafrika såväl som en vidare akademisk och policyinriktad debatt kring den sociala dimensionen av hållbarhet, den minst utforskade och minst väldefinierade dimensionen av begreppet hållbar utveckling.