Länkstig

Camilla Orjuela

Professor

Institutionen för globala studier
Telefon
Fax
031-786 49 10
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E504b
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Camilla Orjuela

Forskningsområden

  • Diaspora-aktivism
  • Identitetspolitik
  • Lokal mobilisering för fred
  • Återuppbyggnads- och försoningsprocesser efter krig
  • Minnespolitik
  • Hunger
  • Sri Lanka, Rwanda

Pågående och tidigare forskningsprojekt

Svältkatastrofer som massvåld: Mot en ny förståelse av våld, minne och ansvarsutkrävande i relation till hungersnöd

Ungas gränsöverskridande politiska engagemang: Andra generationens migranter och staten i föräldrarnas hemland

Att skipa rättvisa efter massvåld: Migranters engagemang i transitionell rättvisa

Religiös radikalisering i spåren av omvälvande politisk förändring i Burma och Sri Lanka

Undervisning

Handledning på kandidat-, master- och forskarnivå. Huvudsakliga undervisningsämnen: etik och metod i fältforskning; konflikter och konfliktlösning; försoning och återuppbyggnad; minnespolitik; diaspora och migration.