Länkstig

Kilian Spandler

Om Kilian Spandler

Jag är docent och forskare i freds- och utvecklingsforskning och specialiserar mig på internationella relationer, med särskilt fokus på regioners roll i världspolitiken. Min expertis täcker regional styrning i Afrika, Europa och Sydostasien. Mina huvudsakliga forskningsintressen är:

  • Omvandlingen av nationell suveränitet och dess inverkan på gränsöverskridande samarbete i den globala södern (TRANSFORM forksningsprojekt);
  • Populismens roll i det internationella samarbetet;
  • Humanitärt bistand och katastrofhjälp, särskilt på regional nivå;
  • Internationella normer och den globala styrningens etik.

Jag är medförfattare till Contestations of the Liberal International Order (Cambridge University Press, 2021), som analyserar populistiska ledares regionala samarbetsstrategier. I min första bok, Regional Organizations in International Society (Palgrave Macmilla, 2018), utredar jag den historiska utvecklingen av Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) och Europeiska Unionen (EU).

Efter att ha tagit min doktorsexamen från universitetet i Tübingen, Tyskland, 2016, arbetade jag som gästlektor i internationella relationer vid universiteten i Würzburg och Freiburg, innan jag började på School of Global Studies 2017. Under min tid som postdoktor var jag även gästforskare vid Center for Strategic and International Studies i Jakarta, Indonesien, och The New School i New York City, USA.

Jag undervisar och handlerder på grund- och avancerad nivå, främst i ämnena Internationella relationer och Globala studier.

Mer information om min forskning finns på Researchgate och min personliga webbplats.