Länkstig

Joakim Öjendal

Professor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Fax
031-786 49 10
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
C311
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Joakim Öjendal

Jag har en BA i Internationella relationer och en Ph D i Freds- och utvecklingsforskning. Jag har utförlig erfarenhet av internationella frågor – både som forskare och praktiker -med en viss tonvikt på Asien 

ForskningsområdenJag har flera aktiva fält som forskare. Primär jobbar jag med ”peacebuilding” och återuppbyggnad av samhällen som erfarit inbördeskrig, folkmord och andra djupa och våldsrelaterade perioder. Relaterat till detta, men ändå fristående, sysslar jag med demokratifrågor, och framförallt där lokaldemokratin möter lokala utvecklingsambitioner. Slutligen så jobbar jag en hel del med resursfrågor, framförallt vatten och de internationella konflikter och samarbete som finns kring detta.

Pågående forskningJag arbetar i ett bokprojekt som heter ”The imperative of good local governance: Challenges for the next decade of decentralization” med ICLD och UNU Press. Jag leder ett multidisciplinärt och multi-universitetsprojekt kallat ”Precarious peacebuilding”. Jag deltar i ett projekt om ”Global climate change and transboundary water management”, vilket inkluderar ett större antal forskare och institutioner. Taking it to the Ground - Peacebuilding through a Local Government Approach (ofinansierat) 

UndervisningJag undervisar på alla nivåer inom akademien, men numera framförallt på Masters- och doktorandnivå. Jag är huvudhandledare för sex doktorander och ett antal Masters-studenter varje år.