Länkstig

Bent Jörgensen

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Fax
031-786 49 10
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
C413
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Bent Jörgensen

Min akademiska och professionella bakgrund täcker främst undervisning, forskning och uppdrag inom Freds- och utvecklingsforskning. Jag har i synnerhet arbetat med konflikt-, fattigdoms- och marginaliseringsfrågor i en global kontext i Vietnam och Indien. Under perioder har jag haft uppdrag som internationaliseringsansvarig på universitets- och institutionsnivå (7 år) samt studierektor i Freds- och utvecklingsforskning (4 år). Jag har skrivit och undervisat om historia, etnicitet, nationalism, regionalism och identitet i Syd- och Sydöstasien. Under senare år har jag främst undervisat och forskat kring lokal samhällsstyrning och marginalisering i Vietnam.

Forskningsområden. Under de senaste åren har mitt forskningsintresse kretsat kring lokal socioekonomisk och sociopolitisk utveckling satt i globalt sammanhang. Min forskning har fokuserad på fattigdomsbekämpning, demokratisk decentralisering och god samhällsstyrning. Den har berört och analyserad lokala resursflöden, utbildning, jordbruks- och skogsfrågor, mikrokrediter, lokal institutionsbyggnad, lokalt deltagande, lokalt deltagande i utvärderingar och liknande frågor. Forskningen har främst varit lokala bystudier utförd i nära samarbete med civilsamhälle och institutioner på plats. På senare år har jag även arbetat med Lancang-Mekong Policy Dialogue (LMPD) där vi satt upp ett forum för dialog mellan regionala beslutsfattare i Kina och Sydöstasien omkring Integrated Water Resource Management (IWRM).

Pågående forskning. För närvarande arbetar jag tillsammans med forskare från Hanoi University på ett projekt om lokal demokrati. Vietnam har genom mer än tio år genomdrivit demokratireformer som på olika sätt skall öka deltagande, transparens, ett ansvarfullt samhällsstyre på kommunnivå i hela landet. Reformerna döms ofta ut för att de är otillräckliga och ibland inte genomförs alls. I detta forskningsprojekt försöker vi se förbi dominerande perspektiv på enpartistaten Vietnam och se vilka möjligheter den breda befolkningen ändå har att påverka beslutsfattande. Det är i första hand baserad på mindre fallstudier.

Undervisning. Sedan 1987 har jag undervisat i främst Internationella relationer och Utvecklingsstudier vid Göteborgs Universitet. På senare har utvecklingsforskningen kommit att dominera, speciellt efter att jag haft uppdrag som studierektor 1991-92, 1998 och 2007-2009. Undervisningsämnen har varierat från tredje världens historia, identitet och politik, utvecklingssamarbete, fältmetod och kritisk utvecklingsteori. 1998-2001 var jag ansvarig för masterutbildningen i Utveckling och Bistånd vid Sida Sandö. Sedan 1999 har jag ansvarad för kurser i fältmetod förlagda i Zimbabwe, Indien och Vietnam. I det senare fallet genomförs kursen som ett samarbete med Hanoi University och genomförs med svenska och vietnamesiska studenter. Från 2018 och framåt har jag varit utbildningsledare för Globala utvecklingsstudier.