Länkstig

Anja Karlsson Franck

Universitetslektor

Institutionen för globala studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41124 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Anja Karlsson Franck

Jag är docent i freds- och utvecklingsforskning och har en doktorsexamen i ekonomisk geografi.

I min forskning intresserar jag mig i huvudsak för frågor som rör internationell migration och gränser. Jag är särskilt intresserad av hur flyktingar och migranter själva navigerar nutida gränslandskap - och hur deras strategier i sin tur påverkar staters möjligheter att reglera migration. Jag har bland annat undersökt hur en prekär juridisk status (såsom att vara "papperslös" eller att ha ett temporärt uppehållstillstånd) påverkar hur vi uppfattar och manövrerar stadsrummet, hur korruption används som ett sätt att navigera inre gränskontroller samt hur humor kan fungerar som ett verktyg för att hantera och vägra den utsatta position många flyktingar och migranter upplever.

Jag har i huvudsak arbetat med dessa frågor i den Sydöstasiatiska regionen (i Malaysia, Myanmar/Burma och Thailand) men också i Europa (Grekland och Sverige).

I mina nuvarande forskningsprojekt arbetar jag tillsammans med forskare från Göteborgs Universitet (GU) och Amsterdams Universitet (UvA) för att vidare undersöka nutida gränslandskap.

Tillsammans med Darshan Vigneswaran (UvA) bedriver jag ett projekt (finansierat av Vetenskapsrådet) där vi undersöker hur migranter från Myanmar/Burma söker skydd undan förtryck och våld under sin migration till Malaysia och Thailand.

I ett annat samarbetsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker vi frågor som rör implementering, transparens och ansvarsutkrävande när EU utlokaliserar sin yttre gränskontroll till Afrika. Här arbetar jag tillsammans med Joseph Anderson och Joakim Berndtsson från GU och Saskia Bonjour, Polly Pallister-Wilkins och Darshan Vigneswaran från UvA.

I ett annat projekt, finansierat av Forte, undersöker jag tillsammans med Joseph Anderson hur övergången till temporära uppehållstillstånd, beroendet av en arbetsgivare och ökat fokus på verkställighet när det gäller utvisningar påverkar nyanlända flyktingars manöverutrymme på den svenska arbetsmarknaden.