Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anja Karlsson Franck

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41124 Göteborg
Rumsnummer
E408a
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Anja Karlsson Franck

Jag har min doktorsexamen i ekonomisk geografi från Handelshögskolan i Göteborg men arbetar sedan 2013 som lektor i Freds- och Utvecklingsforskning på Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet.

I min forskning intresserar jag mig i huvudsak för frågor som rör migration och gränser - med ett särskilt fokus på hur människor navigerar de gränser som påverkar deras rörelsefrihet. Jag är därför särskilt intresserad av vilka strategier flyktingar och migranter använder under migrationsprocessen och hur dessa strategier på olika sätt påverkar statens möjlighet att dels kontrollera människors rörlighet men också migranters specifika subjektpositioner. 

Jag har i huvudsak arbetat med dessa frågor i den Sydöstasiatiska regionen (i Malaysia, Myanmar/Burma och Thailand) men i viss utsträckning också i Europa (Grekland och Sverige).

I mina nuvarande forskningsprojekt arbetar jag tillsammans med forskare från Göteborgs Universitet (GU) och Amsterdams Universitet (UvA) för att vidare undersöka nutida gränslandskap. 

Tillsammans med Darshan Vigneswaran (UvA) bedriver jag ett projekt (finansierat av Vetenskapsrådet) där vi undersöker hur migranter från Myanmar/Burma söker skydd undan förtryck och våld under sin migration till Malaysia och Thailand.

I ett annat samarbetsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker vi frågor som rör implementering, transparens och ansvarsutkrävande när EU utlokaliserar sin yttre gränskontroll till Afrika. Här arbetar jag tillsammans med Joseph Anderson och Joakim Berndtsson från GU och Saskia Bonjour, Polly Pallister-Wilkins och Darshan Vigneswaran från UvA. 

I ett annat projekt, finansierat av Forte, undersöker jag tillsammans med Joseph Anderson hur övergången till temporära uppehållstillstånd, beroendet av en arbetsgivare och ökat fokus på verkställighet när det gäller utvisningar påverkar nyanlända flyktingars manöverutrymme på den svenska arbetsmarknaden.