Länkstig

Sofie Hellberg

Universitetslektor

Institutionen för globala studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E6015b
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Sofie Hellberg

Sofie Hellberg är Docent i Freds-och utvecklingsforskning. Hon började sin forskarutbildning 2007 och har sedan tidigare en magisterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i humanekologi, båda från Lunds universitet. Under sina år som doktorand har hon varit gästforskare på School of Development vid the University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Sofie har även, under 2011, varit gästforskare på the School of Environment and Development, vid The University of Manchester i Storbritannien.

Under 2019 kommer Sofie, tillsammans med Beniamin Knutsson, att inleda arbetet med ett treårigt forskningsprojekt om minskad biltrafik i Göteborgs stad. Projektet heter: "Minskad biltrafik i Götebirg: en förutsättning för klimatomställning, men hur?" Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Under ledning av Beniamin Knutsson och tillsammans med Jonas Lindberg och Beniamin Knutsson kommer Sofie även att arbeta i ett projekt om utbildning för hållbar utveckling med titeln: "Utbildning för hållbar utveckling i en ojämlik värld: Populationer, kunskaper och livsstilar." Projektet som finansieras av Vetenskapsrådet kommer att genomföras mellan 2019-2022.

Forskningsintresse Sofies forskningsintressen kretsar kring vattenpolitik, miljö- och resursfrågor, (grön) governmentality, biopolitik, makt och agens, hållbar utveckling, sambanden mellan miljö/utveckling, säkerhet/utveckling samt forskningsmetodik

Avslutad forskning Sofies avhandling behandlar vatten och vattentjänstleverans i kommunen eThekwini i Sydafrika. Avhandlingen applicerar ett biopolitik/governmentality-perspektiv och fokuserar på hur vatten och vattentillgång påverkar människors liv och livsstilar. Baserat på narrativa intervjuer med lokala vattenanvändare från olika delar av kommunen utforskar den hur vattentillgång och teknologier för vattentjänstleverans bidrar till att forma vattenanvändarnas livsstilar, identiteter, deras intressen och agens.

Hon har även arbetat med ett metodologiprojekt tillsammans med Maria Stern och Stina Hansson som behandlar hur vi metodologiskt kan handskas med det styrda subjektets agens. Det behandlar frågor om hur vi kan förstå och applicera begreppen agens och frihet i forskning som bedrivs med governmentality och biopolitikperspektiv och hur vi kan göra det på ett metodologiskt stringent sätt.

Sofie har också arbetet med ett forskningsprojekt tillsammans med Peter Johansson och Joakim Berndtsson. Projektet ingår som en del i ett större projekt (SECURIT) som finansieras av MSB, mydigheten för samskyddhäll och beredskap. Delprojektet behandlar hur olika aspekter av informationssäkerhet, integritet och individuella rättigheter diskuteras och förstås i olika sociala och politiska sammanhang och processer, med särskilt fokus på vården och mer specfikt inom e-hälsoområdet.

2016 inledde Sofie ett post docprojekt, finansierat av FORMAS, om social hållbarhet, vatteninfrastuktur och formerandet av en sydafrikans stat bortom arpartheid. Projektet fokuserar på relationerna mellan styrning (governance), materialla faktorer såsom infrastuktur, vatten och finansiellt kapital och hur social hållbarhet kan tänkas och implemeteras. Projektet har genomförs dels på Globala studier i Göteborg och dels på The School of Geography, Archeology and Environmental Studies vid University of the Witwatersrand i Johannesburg, Sydafrika.

Undervisning och handledning Sofie undervisar och handleder inom kandidatprogrammet i globala studier och på kurser i globala utvecklingsstudier, internationella relationer, humanekologi, Mänskliga Rättigheter, Afrikastudier samt om globala jämställdhetsfrågor, både på grund och avancerad nivå. Sofie handleder även doktorander på Chalmers och Göteborgs universitet. Hennes undervisning är huvudsakligen inriktad på maktteorier, governmentality och biopolitik, miljö- resurs- och vattenförvaltning, förhållandet mellan utveckling och miljö, miljö- och resursfrågor i Afrika samt forskningsmetod.