Länkstig

Joakim Berndtsson

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E605b
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Joakim Berndtsson

Jag arbetar som lektor vid Institutionen för globala studier. Jag disputerade 2009 och arbetade efter det som forskare. Under min grundutbildning studerade jag främst internationella relationer och statsvetenskap, men jag har även en magisterexamen i engelska med litterär inriktning.

Forskningsområden Totalförsvaret, privatisering av krig och säkerhet, säkerhetsstudier, statsbyggnad, civil-militära förhållanden, krigens förändrade natur, FN:s fredsoperationer, svensk försvarsopinion.

Avhandlingen från 2009 fokuserade på användandet av privata säkerhetsföretag i Irak: The Privatisation of Security and State Control of Force: Changes, Challenge and the Case of Iraq.

Abstract/full text

Pågående forskning Jag arbetar för närvarande (2022-2025) med ett projekt om totalförsvar i Skandinavien (mer information här). Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. Vid sidan av detta arbetar jag också i två projekt som studerar civil-militär samverkan och svensk opinion kring försvars- och säkerhetsfrågor. I dessa projekt samarbetar jag med forskare från CSMS (www.csms.se), med Karl Ydén (Högskolan i Skövde), samt med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Under 2020-2023 arbetar jag också i projektet "Migrationskontroll på entreprenad: Utlokalisering av EU:s gränser till Afrika". Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Vid sidan av dessa projekt arbetar jag även med användandet av privata säkerhetsföretag i högriskområden, svensk försvarspolitik, totalförsvar samt frågor om militär profession och identitet. Under senare år har jag också fokuserat på hur svenska myndigheter använder sig av säkerhetsföretagens tjänster.

Undervisning Jag undervisar främst i internationella relationer på teman som rör krig, fred och säkerhet. Utöver detta undervisar jag även på kandidat- och masterprogrammen i globala studier samt på fördjupningskursen i internationella relationer. När det gäller handledning är jag intresserad av alla ämnen som har med privat säkerhet att göra, men även teman som rör internationell säkerhet, krigens förändrade natur, mänskliga rättigheter, civil-militära förhållanden och FN-operationer.