Länkstig

Medievalsundersökningarna

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Finansiär
Institutet för mediestudier, Gustaf och Anne-Marie Anders stiftelse för mediaforskning, JMG

Kort beskrivning

Medievalundersökningarna studerar sedan riksdagsvalet 1979 valbevakningen i press, radio och tv, dess betydelse för valutgången och vad som påverkar bilden i nyhetsmedierna. Även EU-valen (sedan 1995) och folkomröstningarna om kärnkraften 1980, EU 1994 och EMU 2003 har undersökts på samma sätt.

Professor Kent Asp startade Medievalsundersökningarna och har sedan starten undersökt nyhetsbevakningen av valrörelsens fyra sista veckor under tio valrörelser.

Från och med 2018 års valrörelse ansvarar professorerna Bengt Johansson och Jesper Strömbäck vid JMG för Medievalsundersökningarna och de genomförs i samarbete med Institutet för mediestudier. Analyserna bygger på en sammanslagning av undersökningarna som gjorts vid JMG av Kent Asp och de som Jesper Strömbäck genomfört vid Mittuniversitetet sedan 1998.

De största nyhetsredaktionerna

Fokus har varit på de största nyhetsredaktionerna inom press, radio och TV:

  • SVT (Aktuellt, Rapport)
  • SR (Dagens Eko)
  • Nyheterna i TV4
  • Dagens Nyheter
  • Svenska Dagbladet
  • Göteborgs-Posten
  • Aftonbladet
  • Expressen

Innan tidningen Arbetet lades ner ingick den också i urvalet. Vid vissa val har ett bredare urval av dagstidningar undersökts och även ledarmaterial.

Principer för kodning av nyhetsmaterial finns i detalj beskrivet i 1998 års tekniska rapport (pdf finns att hämta nedan).

Publicerat

Valnyheter online & offline av Bengt Johansson och Jesper Strömbäck (Institutet för mediestudier, 2023).

Valet 2022: Politiken, medierna & nyhetsagendan av Bengt Johansson, Jesper Strömbäck, Ulrika Beck-Friis (red), Jonathan Lundqvist (red) (Institutet för mediestudier, 2023).

 

 

Kampen om mediebilden – nyhetsjournalistik i valrörelsen 2018 

Undersökningen av 2018 års val gjordes av Bengt Johansson och Jesper Strömbäck vid JMG i samarbete med Institutet för mediestudier. Den är publicerad i boken Kampen om mediebilden (Institutet för mediestudier, 2019).

 

När makten står på spel – valrörelsen 2014

Undersökningen av 2014 års val genomfördes av Bengt Johansson vid JMG och publicerades i boken När makten står på spel. Journalistik i valrörelser, (Institutet för mediestudier, 2017), med Bengt Johansson och Lars Truedson som redaktörer.

 

Mediekratin – valrörelserna 1979-2010

Analyser från Medievalsundersökningarna är redovisat i vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter.

En sammanfattande analys av medievalrörelserna 1979-2010 finns redovisat i boken Mediekratin – mediernas makt i svenska val av Kent Asp och Johannes Bjerling (Ekerlids förlag, 2014).

 

Mediernas prestationer och betydelse – valrörelsen 2010

Valet 2010 blev historiskt. Väljarna fick för första gången ta ställning till två på förhand givna regeringsalternativ – alliansen och de rödgröna. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan den allmänna rösträttens införande, och moderaterna sitt bästa val någonsin. De borgerliga partierna höll samman och alliansregeringen kunde väljas om för en ny mandatperiod. Sverige blev som andra europeiska länder – med en socialdemokrati som förlorat sin särställning, och med ett nytt främlingsfientligt parti i parlamentet. Och som i alla politiska val kom medierna att spela en central roll.

Var nyhetsmedierna rättvisa? Gav de väljarna bra information? Påverkade medierna valutgången? Och vilket inflytande hade journalisterna? Det är frågor som tas upp i Mediernas prestationer och betydelse. Valet 2010 av professor Kent Asp (JMG:s bokserie nr 63, Göteborgs universitet, 2011).

Rättvisa nyhetsmedier. Partiskheten i 2006 års medievalrörelse

Av professor Kent Asp, arbetsrapport 42 i JMG:s rapportserie (Göteborgs universitet, 2006).

 

Medieval 2002. Partiskheten och valutgången. En studie av valrörelsens medialisering

Av professor Kent Asp, JMG:s arbetsrapport nr 13 (Göteborgs universitet, 2003).

 

1998 – Kent Asp, Valspecial: JMG Granskaren

1994 – Kent Asp, Medieval '94:

anförande vid folkrörelsernas Medieforum den 20 oktober 1994.

1991 – Kent Asp, Partiskheten i Sveriges Radios och TV4:s nyhetsprogram under 1991 års valrörelse:

en undersökning av valbevakningen i Rapport, Aktuellt, Ekot, Nyheterna och Dagens Nyheter (JMG).

Rött, blått, grönt. En bok om 1988 års riksdagsval

Av Mikael Gilljam och Sören Holmberg. Med bidrag av Kent Asp, Martin Bennulf, Peter Esaiasson och Maria Oskarson (Bonniers, 1990).

 

Politisk journalistik. Studier i massmediernas partiskhet.  

Kent Asp, I Ulla Carlsson (red), Forskning om journalistik (Nordicom, 1985).

Politisk journalistik. Studier i massmediernas partiskhet. 

Kent Asp, I Ulla Carlsson (red), Forskning om journalistik (Nordicom, 1982).

Väljarna och massmediernas partiskhet.

Kent Asp, I Kent Asp m fl., Väljare, partier, massmedia: empiriska studier i svensk demokrati (Liber, 1979).

Övrigt publicerat

EMU-omröstningen: Kent Asp, Jordskredssegern. Medierna och folkomröstningen om euron. Institutionen för Journalistik och masskommunikation. (Göteborgs universitet, 2004).

Boken Jordskredssegern kan beställas av JMG

Kärnkraftsomröstningen

Kent Asp, doktorsavhandling Mäktiga Massmedier. Studier i opinionsbildning, (Akademilitteratur, 1986).

 

Kärnkraftsomröstningen

Kent Asp & Sören Holmberg, Kampen om kärnkraften. En bok om väljare, massmedier och kärnkraftsomröstningen 1980. (Liber 1984).

 

Mediernas uppgifter i valdemokratin

Medievalsundersökningarnas teoretiska utgångspunkter och empiriska huvudresultat sammanfattas i Kent Asp (2006) Mediernas uppgifter i valdemokratin, kapitel i Hanna Bäck & Mikael Gilljam (red.) Valets mekanismer (Liber, 2006).