Länkstig

De förändrade medielandskapen och demokratin

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Sedan sekelskiftet har medielandskapen förändras radikalt, med ett ständigt stigande utbud av olika typer av medier, medieplattformar och medieinnehåll. Frågan är hur denna utveckling påverkar demokratin och dess sätt att fungera. Utifrån tidigare teori och forskning finns det en risk för att vi går mot en framtid med ökade kunskapsklyftor och deltagandeklyftor mellan olika grupper, men också försvagad social sammanhållning i takt med att människors mediekonsumtion allt mer fragmenteras och att människor som en konsekvens av detta i allt mindre utsträckning delar samma verklighetsuppfattningar.

Forskningsprojektet ”De förändrade medielandskapen och demokratin” syftar till att undersöka hur förändringarna av medielandskapet påverkar demokratin. Mer specifikt syftar projektet till att undersöka frågeställningar som:

  • Över tid, hur förändras betydelsen av demografiska och preferensbaserade faktorer när det gäller att förklara människors nyhetskonsumtion?
  • Över tid, hur ser sambanden mellan människors nyhetskonsumtion och deras politiska deltagande ut och bidrar medieutvecklingen till ökade deltagandeklyftor?
  • Över tid, hur ser sambanden mellan människors nyhetskonsumtion och deras politiska kunskaper ut och bidrar medieutvecklingen till ökade kunskapsklyftor?
  • Över tid, hur ser sambanden mellan människors nyhetskonsumtion och deras åsikter och verklighetsuppfattningar ut och bidrar medieutvecklingen till minskad social sammanhållning?
  • Över tid, vad utmärker de grupper och individer som är icke-användare av nyhetsmedier?
  • Vad innebär förändringarna av det svenska medielandskapet och dess konsekvenser för demokratin och dess förmåga att fungera?

Ursprungligen finansierades projektet av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, men löper vidare efter att det projektet tog slut.