Länkstig

Kultivationsteorin i ett nytt medielandskap

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Ursprungligen formulerades teorin om kultivation för att förstå hur människors oro för brott och kriminalitet påverkas av de bilder av samhället som dominerar televisionens utbud. Grundtanken var att överrepresentation av våldsbrott i televisionens underhållnings- och nyhetsprogram skapar en skev bild av risken för att utsättas för brott, vilket i sin tur leder till ökad oro.
Detta projekt studerar kultivationseffekter i ett nytt medielandskap.

Dagens medielandskap skiljer sig dramatiskt från den tid då kultivationsteorin formulerades. Inte minst har medieutbudet vuxit. Idag kan människor välja mellan en mängd olika medier, olika typer av medieinnehåll och kanaler. Utöver de traditionella medierna spelar också sociala medier en allt större roll i människors liv.

I detta projekt studeras hur människors selektiva medieval på lång sikt påverkar både oro och uppfattningar angående fyra olika samhällsfrågor: antibiotikaresistens, brottslighet, klimat och integration. Studien bygger på en longitudinell panelundersökning och innehållsanalyser av medieinnehåll.