Länkstig

Per Oleskog Tryggvason

Forskare

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Per Oleskog Tryggvason

Presentation

Per Oleskog Tryggvason har en masterexamen i statsvetenskap från Göteborgs Universitet (2013). Han har tidigare arbetat som biträdande undersökningsledare vid Valforskningsprogrammet (2013-2015) och är sedan hösten 2015 doktorand vid Institutionen för Journalistik, Media och Kommunikation vid Göteborgs Universitet.

Forskningsintresse

  • Politiskt beteende
  • Opinionsbildning
  • Opinionsmätningar
  • Metodfrågor

 Pågående forskning

Pers avhandlingsprojekt handlar om medias användning av opinionsundersökningar och vad dessa får för konsekvenser för två av demokratins mest centrala aktörer, politiker och medborgare. Han har också ett stort intresse för metodologiska frågor, forskning kring politiskt beteenden och opinionsbildning. Hans doktorandprojekt är delvis finnaniserat av SOM-institutet.