Länkstig

Political socialization and human agency

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Örebro universitet

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond

Kort beskrivning

Studies on the development of civic engagement from adolescence to young adulthood.

Läs mer

om forskningsprojektet på JMG:s internationella webb.

Projektledare

Erik Amnå, Örebro universitet

Margaret Kerr, Örebro universitet

Håkan Stattin, Örebro universitet

Mats Ekström, Göteborgs universitet